Śląska „oparzeniówka” z medycyną nuklearną

 Otwarcie Zakładu Medycyny Nuklearnej z Pracownią SPECT/CT. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Otwarcie Zakładu Medycyny Nuklearnej z Pracownią SPECT/CT. fot. Andrzej Grygiel / UMWS
W Siemianowicach Śląskich powstał Wieloośrodkowy Zintegrowany Instytut Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlekłych Jednostek Opieki Zdrowotnej Województwa Śląskiego

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich, wiodący ośrodek zajmujący się kompleksowym leczeniem urazów oparzeniowych i ran przewlekłych oraz placówka realizująca własne badania naukowe w wyspecjalizowanych laboratoriach szpitalnych, rozpoczyna świadczenie usług z zakresu medycyny nuklearnej. 28 marca oficjalnie zainaugurował działalność Zakład Medycyny Nuklearnej z Pracownią SPECT/CT. Pacjenci diagnozowani są za pomocą jednego z zaledwie dwóch w Polsce aparatów tego typu – o niespotykanej dotąd konstrukcji hybrydowej, składającego się z dwóch modułów – jednego pracującego w technice SPECT - odpowiedzialnego za zbieranie danych w zakresie medycyny nuklearnej, oraz modułu CT, czyli tomografu komputerowego. W uroczystości wzięli udział m. in. przedstawiciele Komisji Europejskiej, samorządu Województwa Śląskiego, władze Siemianowic Śląskich oraz kierownictwo Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Pracownia powstała jako ostatni etap projektu „Utworzenie Wieloośrodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlekłych Jednostek Opieki Zdrowotnej Województwa Śląskiego – zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez doposażenie istniejącej bazy szpitalnej Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich” finansowanego w ramach Działania 10.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość całego projektu to 28 959 644, 17 zł, z czego dofinansowanie wynosi 24 594 127, 19 zł. Zadania projektu związanego z medycyną nuklearną opiewają na kwotę 13 490 461,31 zł. Mieszczą się w niej koszty robót budowlanych oraz zakup urządzeń i wyposażenia.

- Najnowsza inwestycja siemianowickiej „oparzeniówki” doskonale wpisuje się w najważniejsze cele Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”, a to nasza mapa drogowa w dążeniu do głębokiej transformacji regionu na wielu płaszczyznach – ocenia Jakub Chełstowski, marszałek Województwa Śląskiego. – Uruchomienie Zakładu Medycyny Nuklearnej z wysokospecjalistyczną Pracownią SPECT/CT nie tylko wzmacnia pozycję placówki w województwie i kraju, ale także przyczynia się do realizacji regionalnych celów strategicznych, jakimi są: tworzenie w Śląskiem wysokiej jakości usług zdrowotnych w ramach budowania województwa przyjaznego mieszkańcom oraz wsparcie dla tworzenia i implementacji usług i technologii medycznych w ramach odpowiedzialnej transformacji gospodarczej. Innowacyjna, wysokospecjalistyczna medycyna będzie stanowić jeden z filarów profilu społeczno-gospodarczego województwa śląskiego po transformacji. Doceniam skuteczność w pozyskiwaniu funduszy europejskich na projekty prorozwojowe i determinację w ich realizacji. Życzę, by nowy Zakład jak najlepiej służył zarówno pacjentom jak i Centrum Leczenia Oparzeń jako placówce leczniczej i badawczej.

- Dzisiejsza uroczystość jest podsumowaniem ważnego etapu we wdrażaniu szybkiej diagnostyki i leczenia ran oparzeniowych – podkreślała obecna na uroczystości wicemarszałek Województwa Śląskiego Anna Jedynak – Ale to nie koniec. Rozmawiamy o dalszych planach odnośnie rehabilitacji, domykania projektu e-usług medycznych i kolejnych przedsięwzięciach realizowanych z myślą o pacjentach w kolejnych latach. Ważny jest kontekst wydarzenia, bo właśnie dzisiaj obraduje nowo powołany komitet monitorujący program „Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027”, ciało opiniodawczo-doradcze, mające na celu analizę postępów we wdrażaniu Programu. Paweł Olechnowicz, przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej, jeden z gości uroczystości przypomniał, że obecny program regionalny dla województwa śląskiego charakteryzuje się rekordową alokacją środków wysokości 5 miliardów złotych.

- Uruchamiany flagowy projekt Centrum Leczenia Oparzeń, którego sława wykracza daleko poza granice kraju, mógł się urzeczywistnić dzięki funduszom unijnym – zaznaczył. – Województwo Śląskie bardzo skutecznie wdraża środki unijne, co również potwierdza fakt, że polityka spójności jest skutecznie wdrażana na poziomie regionalnym. Dlatego Komisja Europejska bardzo mocno wspiera samorządy w postępującej decentralizacji funduszy europejskich – już 44% wdrażanych jest właśnie na poziomie regionów. Oddawany dziś projekt ilustruje prawdziwy cel polityki spójności – wpływ na poprawę jakości życia. Na ten moment czekali wszyscy pacjenci, którzy zyskują dostęp do usług medycznych wysokiej jakości.

Medycyna nuklearna wykorzystuje w badaniach diagnostycznych izotopy promieniotwórcze, które biorą udział w procesach metabolicznych organizmu, pozwalając na ich śledzenie, a także obrazowanie fizjologii oraz patologii w obrębie narządów czy tkanek. Medycyna nuklearna znajduje też zastosowanie w limfoscyntygrafii - badaniu obrazowym, służącym do oceny prawidłowości funkcjonowania węzłów chłonnych oraz naczyń limfatycznych.

Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich wykonuje badania w zakresie medycyny nuklearnej w ramach umowy z NFZ. Istotną grupą pacjentów, którzy mogą korzystać z tych świadczeń, są pacjenci poradni specjalistycznych posiadających podpisaną umowę z NFZ, osoby hospitalizowane oraz leczone w poradniach przyszpitalnych Centrum Leczenia Oparzeń. - Medycyna nuklearna pozwoli ukierunkować terapię i przyśpieszyć leczenie naszych pacjentów, również tych w ciężkim stanie, np. z rozległymi oparzeniami dróg oddechowych czy oparzeniami elektrycznymi. To unikalny, bardzo obiecujący pomysł na zastosowanie medycyny nuklearnej - podsumowuje dr n. med. Mariusz Nowak, dyrektor Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Otwarcie Zakładu Medycyny Nuklearnej z Pracownią SPECT/CT. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Otwarcie Zakładu Medycyny Nuklearnej z Pracownią SPECT/CT. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Otwarcie Zakładu Medycyny Nuklearnej z Pracownią SPECT/CT. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Otwarcie Zakładu Medycyny Nuklearnej z Pracownią SPECT/CT. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Otwarcie Zakładu Medycyny Nuklearnej z Pracownią SPECT/CT. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Otwarcie Zakładu Medycyny Nuklearnej z Pracownią SPECT/CT. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Otwarcie Zakładu Medycyny Nuklearnej z Pracownią SPECT/CT. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Otwarcie Zakładu Medycyny Nuklearnej z Pracownią SPECT/CT. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Otwarcie Zakładu Medycyny Nuklearnej z Pracownią SPECT/CT. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Otwarcie Zakładu Medycyny Nuklearnej z Pracownią SPECT/CT. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Otwarcie Zakładu Medycyny Nuklearnej z Pracownią SPECT/CT. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Otwarcie Zakładu Medycyny Nuklearnej z Pracownią SPECT/CT. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Otwarcie Zakładu Medycyny Nuklearnej z Pracownią SPECT/CT. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Otwarcie Zakładu Medycyny Nuklearnej z Pracownią SPECT/CT. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Otwarcie Zakładu Medycyny Nuklearnej z Pracownią SPECT/CT. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Otwarcie Zakładu Medycyny Nuklearnej z Pracownią SPECT/CT. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Otwarcie Zakładu Medycyny Nuklearnej z Pracownią SPECT/CT. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Otwarcie Zakładu Medycyny Nuklearnej z Pracownią SPECT/CT. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Otwarcie Zakładu Medycyny Nuklearnej z Pracownią SPECT/CT. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Otwarcie Zakładu Medycyny Nuklearnej z Pracownią SPECT/CT. fot. Andrzej Grygiel / UMWS