Śląski Klaster Internetu powołany

 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS
W siedzibie firmy APA Group Sp. z o.o. podpisano umowę dotyczącą powołania Śląskiego Klastra Internetu Rzeczy SINOTAIC. Inicjatorem Klastra jest Województwo Śląskie i Koordynator.

Rozwijająca się technologia Internetu Rzeczy idealnie wpisuje się w specyfikę rozwoju województwa śląskiego. Koordynatorem Klastra jest Smart Secure Networks Sp z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Pozostali członkowie Klastra to: Cyberus Labs Sp. z o.o., Skygate Sp. jawna, Politechnika Śląska, Fundusz Górnośląski S.A., SPIN-US Sp. z o.o., APA Group Sp. z o.o., Revolve Sp. jawna, EMAG Katowice.

„Kiedy ponad miesiąc temu inicjowaliśmy jako województwo powołanie klastra zależało nam, aby jego misją było stworzenie platformy współpracy przedsiębiorców, instytucji naukowych, administracji publicznej i organizacji wsparcia biznesu na rzecz zwiększenia znaczenia Internetu Rzeczy. Dziś te działania nabierają realnego kształtu. Wierzę, że klaster będzie rozwijać trwałą współpracę w kształtowaniu przyszłego wymiaru gospodarczego i innowacyjnego województwa śląskiego. Ta szeroka współpraca sprzyjać będzie połączeniu i wykorzystaniu potencjału zrzeszonych w jego ramach podmiotów na rzecz promocji i rozwoju Internetu Rzeczy na Śląsku.” – podczas spotkania mówił wicemarszałek Wojciech Kałuża

List intencyjny w sprawie powołania Klastra Internetu Rzeczy został podpisany podczas Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC.

”Klaster będzie swoistym forum umożliwiającym opracowywanie wspólnych stanowisk w kwestiach ważnych dla branży oraz pozwalającym na stworzenie w wymiarze regionalnym warunków systemowych niezbędnych dla rozwoju działalności badawczej i gospodarczej w dziedzinie Internetu Rzeczy. Do zadań powołanego Klastra będzie należało rozwijanie trwałej współpracy pomiędzy sektorem naukowym i biznesowym, której głównym celem jest tworzenie produktów i rozwiązań dla Internetu Rzeczy spełniających najwyższe standardy jakości ze szczególnym uwzględnieniem cyberbezpieczeństwa, pozwalającej na realizację wspólnych projektów badawczych i wdrożeniowych oraz efektywny transfer i komercjalizację ich wyników w ramach działalności biznesowej. Zadaniem Województwa Śląskiego jest zapewnienie mu trwałego miejsca na międzynarodowym rynku Internetu Rzeczy i roli silnego partnera w skali światowej, w zakresie tworzenia innowacyjnych i nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produkcji urządzeń, rozwoju centrum myśli technologicznej oraz międzysektorowych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych.

„Jako Województwo Śląskie dostrzegamy potencjał śląskich firm, dlatego ich rozwój jest priorytetem w strategii rozwoju naszego regionu. Aktualnie jesteśmy na etapie aktualizacji naszej Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020. Spotykamy się w grupach roboczych i rozmawiamy o rozwoju firm i wpływu tego sektora na gospodarkę regionu.” – mówił wicemarszałek Wojciech Kałuża.

Zapraszamy również 19 grudnia 2019 r. na konferencję pn: "Potencjał Województwa Śląskiego w zakresie rozwoju cyberbezpieczeństwa", którą Województwo Śląskie organizuje razem z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach. Konferencja ta odbędzie się w Katowicach w siedzibie EMAG.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS