Śląskie dla pszczół

 fot. arch. UMWS Tomasz Żak fot. arch. UMWS Tomasz Żak
Rusza druga edycja konkursu dotyczącego ochrony pszczół i promocji pszczelarstwa w województwie śląskim

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił kolejne dwa konkursy w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

  • otwarty konkurs ofert na zadania publiczne pn.: „Śląskie dla pszczół” w 2023 r.,
  • otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne w zakresie organizacji wydarzenia pn.: „Święto Miodu” Województwa Śląskiego w 2023 r.

Celem pierwszego konkursu jest wsparcie działań w zakresie ochrony pszczół miodnych, owadów zapylających, edukacji ekologicznej i promocji pszczelarstwa na terenie Województwa Śląskiego. Na ten cel przeznaczono 150 tys. zł.

Wsparcie można uzyskać na (działania obligatoryjne): ochronę pszczół miodnych i owadów zapylających poprzez zasiew lub nasadzenia rodzimych roślin miododajnych na terenie województwa śląskiego, poprawę warunków sanitarnych rodzin pszczelich. Dodatkowe działania przy realizacji zadań obligatoryjnych, na które można otrzymać wsparcie to:

  • działania edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych z województwa śląskiego polegające na przeprowadzeniu zajęć (np. warsztatów, pokazów ekologiczno – edukacyjnych) propagujących wiedzę z zakresu roli pszczół i owadów zapylających w środowisku, ich ochrony oraz dobrych praktyk związanych z rozwojem pasiek i hodowli.
  • działania edukacyjne dla pszczelarzy z województwa śląskiego polegające na przeprowadzeniu szkoleń w celu podniesienia wiedzy i świadomości w zakresie prawidłowej higieny w pasiece tradycyjnej i miejskiej, chorób pszczół i ich leczenia, hodowli pszczół w tym lokalnych linii pszczół oraz marketingu i skutecznej sprzedaży produktów pszczelich.
  • promocję pszczelarstwa, propagowanie dobrych praktyk z zakresu ochrony i roli pszczół i owadów zapylających w środowisku, trutowisk, tradycji bartniczych, znaczenia produktów pszczelich oraz ich walorów zdrowotnych i odżywczych.

Po raz pierwszy ogłoszono konkurs dotyczący organizacji wydarzenia pn.: „Święto Miodu” Województwa Śląskiego w 2023 roku. Celem konkursu jest promocja i popularyzacja regionalnego pszczelarstwa na terenie województwa śląskiego oraz produktów pszczelich, w tym działań z zakresu upowszechniania wiedzy nt. roli i znaczenia pszczół dla środowiska i człowieka, ich ochrony, znaczenia produktów pszczelich oraz ich walorów zdrowotnych i odżywczych, tradycji pszczelarskich i bartniczych.

Środki finansowe na wsparcie organizacji wydarzenia „Święta Miodu” wynoszą 50 tys. zł.

Konkursy adresowane są do podmiotów spoza sektora finansów publicznych. Zadania realizowane będą w terminie do 30 września 2023 roku. Nabór wniosków w obu konkursach trwa do 15 maja 2023 roku.

Załączniki
Otwarty Konkurs ofert na zadania publiczne pn.: „Śląskie dla pszczół” w 2023 r. [PDF 531,1kB]
Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne w zakresie organizacji wydarzenia pn.: „Święto Miodu” Województwa Śląskiego w 2023r. [PDF 515,0kB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała zarządu nr 807/418/VI/2023
Ogłoszenie o konkursie: "Śląskie dla pszczół"
Ogłoszenie o konkursie: „Święto Miodu” Województwa Śląskiego w 2023 r.