Śląskie pamięta o Korfantym

 150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego. fot. Tomasz Żak / UMWS 150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego. fot. Tomasz Żak / UMWS
W Katowicach i Warszawie uczczono 150. rocznicę urodzin Wojciecha Korfantego

Uczestnicy uroczystości odwiedzili grób Korfantego przy ul. Francuskiej w Katowicach. Następnie uroczystości przeniosły się pod pomnik przywódcy III Powstania Śląskiego na placu Sejmu Śląskiego. Samorząd Województwa Śląskiego reprezentował przewodniczący Sejmiku prof. Marek Gzik oraz radni Sejmiku, Dorota Konieczny-Simela, Urszula Koszutska, Alina Bednarz i Grzegorz Wolnik.

Z okazji 150. rocznicy urodzin Wojciecha Korfantego Marszałek Jakub Chełstowski złożył kwiaty pod pomnikiem w Warszawie. Warto podkreślić, że z inicjatywy marszałka Sejmik Województwa Śląskiego ustanowił rok 2023 Rokiem Wojciecha Korfantego.


Wojciech Korfanty urodził się 20 kwietnia 1873 roku w Siemianowicach Śląskich w rodzinie górniczej. W 1901 r., objął redakcję „Górnoślązaka” w Katowicach. W latach 1903-1912 i w 1918 był posłem w Reichstagu oraz pruskim Landtagu (1903-1918), gdzie reprezentował Koło Polskie. 25 października 1918 roku wystąpił w Reichstagu z głośnym żądaniem przyłączenia do państwa polskiego wszystkich ziem polskich zabranych po zaborze pruskim. Po pierwszej wojnie światowej wszedł w skład Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu, stanowiącej rząd Wielkopolski podczas Powstania Wielkopolskiego.

W styczniu 1920 roku Wojciech Korfanty został mianowany przez rząd polski komisarzem plebiscytowym na Górnym Śląsku. Po niekorzystnej dla Polaków interpretacji wyników plebiscytu proklamował i stanął na czele III Powstania Śląskiego. W lipcu 1921 roku opuścił Śląsk, desygnując na swojego następcę Józefa Rymera. W odrodzonej Polsce, w latach 1922-1930, był posłem na Sejm związanym z Chrześcijańską Demokracją (ChD). Od października do grudnia 1923 roku pełnił funkcję wicepremiera w rządzie Wincentego Witosa i jego doradcy z ramienia ChD. W 1924 roku został wydawcą dzienników „Rzeczpospolita” i „Polonia”.

W 1930 został aresztowany i wraz z posłami Centrolewicy osadzony w twierdzy brzeskiej. Po uwolnieniu powrócił na Śląsk. W obawie przed ponownym aresztowaniem w kwietniu 1935 emigrował do Pragi. Był jednym z organizatorów i pierwszym prezesem Stronnictwa Pracy powstałego w 1937 roku w wyniku połączenia Chadecji i Narodowej Partii Robotniczej. Po aneksji Czechosłowacji przez Niemcy wyjechał do Francji, lecz w obliczu groźby wybuchu wojny potajemnie wrócił do kraju. W kwietniu 1939 roku został aresztowany. Po trzech miesiącach został zwolniony z powodu ciężkiej choroby. Wkrótce po wyjściu z więzienia zmarł (17 sierpnia 1939 roku). Jego pogrzeb, który odbył się w Katowicach 20 sierpnia 1939 roku przekształcił się w wielką manifestację poparcia prowadzonej przez niego polityki niepodległościowej.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Obchody w Warszawie. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Obchody w Warszawie. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Obchody w Warszawie. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Obchody w Warszawie. fot. Andrzej Grygiel / UMWS 150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego. fot. Tomasz Żak / UMWS 150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego. fot. Tomasz Żak / UMWS 150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego. fot. Tomasz Żak / UMWS 150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego. fot. Tomasz Żak / UMWS 150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego. fot. Tomasz Żak / UMWS 150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego. fot. Tomasz Żak / UMWS 150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego. fot. Tomasz Żak / UMWS 150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego. fot. Tomasz Żak / UMWS 150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego. fot. Tomasz Żak / UMWS 150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego. fot. Tomasz Żak / UMWS 150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego. fot. Tomasz Żak / UMWS 150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego. fot. Tomasz Żak / UMWS 150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego. fot. Tomasz Żak / UMWS 150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego. fot. Tomasz Żak / UMWS 150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego. fot. Tomasz Żak / UMWS 150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego. fot. Tomasz Żak / UMWS 150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego. fot. Tomasz Żak / UMWS 150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego. fot. Tomasz Żak / UMWS 150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego. fot. Tomasz Żak / UMWS 150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego. fot. Tomasz Żak / UMWS 150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego. fot. Tomasz Żak / UMWS 150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego. fot. Tomasz Żak / UMWS 150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego. fot. Tomasz Żak / UMWS 150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego. fot. Tomasz Żak / UMWS 150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego. fot. Tomasz Żak / UMWS 150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego. fot. Tomasz Żak / UMWS 150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego. fot. Tomasz Żak / UMWS 150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego. fot. Tomasz Żak / UMWS 150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego. fot. Tomasz Żak / UMWS 150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego. fot. Tomasz Żak / UMWS 150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego. fot. Tomasz Żak / UMWS 150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego. fot. Tomasz Żak / UMWS 150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego. fot. Tomasz Żak / UMWS 150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego. fot. Tomasz Żak / UMWS 150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego. fot. Tomasz Żak / UMWS 150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego. fot. Tomasz Żak / UMWS 150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego. fot. Tomasz Żak / UMWS 150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego. fot. Tomasz Żak / UMWS 150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego. fot. Tomasz Żak / UMWS 150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego. fot. Tomasz Żak / UMWS 150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego. fot. Tomasz Żak / UMWS 150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego. fot. Tomasz Żak / UMWS 150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego. fot. Tomasz Żak / UMWS 150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego. fot. Tomasz Żak / UMWS 150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego. fot. Tomasz Żak / UMWS