Sezon pasterski rozpoczęty

 Redyk w Rychwałdzie. fot. Tomasz Żak / UMWS Redyk w Rychwałdzie. fot. Tomasz Żak / UMWS
Redyk w Rychwałdzie na Żywiecczyźnie zainaugurował sezon pasterski w województwie śląskim

Otwarcie sezonu odbywało się przy dźwiękach trombit i dud. Wydarzenie rozpoczęła uroczysta msza święta święta w Bazylice św. Mikołaja, po której na błoniach przy bazylice odbyła się część oficjalna i artystyczna.

W czasie uroczystości samorząd regionalny reprezentował wicemarszałek Grzegorz Boski. Nie zabrakło także parlamentarzystów, radnych Sejmiku Województwa Śląskiego oraz lokalnych samorządowców z gospodarzem miejsca, wójtem Gilowic Krzysztofem Okrzesikiem na czele. Po zakończeniu nabożeństwa kolorowy korowód przeszedł do kosoru, gdzie rozpoczęły się tradycyjne obrzędy pasterskie.

Przedsięwzięcie to ma na celu przede wszystkim promocję i popularyzację obszarów górskich znajdujących się w województwie śląskim, ale także upowszechnienie wiedzy o pasterstwie oraz obyczajach i obrzędach z nim związanych.

Ważnym punktem uroczystości było podpisanie umów i wręczenie symbolicznych czeków dla podmiotów realizujących zadania w ramach Wojewódzkiego Programu - Owca Plus do roku 2027. Łączna kwota przeznaczona przez Zarząd Województwa Śląskiego na realizację działań związanych z wypasem oraz promocją programu w roku 2023 wynosi 800 000 zł.

„Hodowla owiec nie przynosi korzyści finansowych, to wielkie poświęcenie, to przywiązanie do tradycji, do kultury tego terenu, dlatego to wsparcie - a na przestrzeni 16 lat to juz prawie 10 milionów złotych - przynosi wymierne efekty dla tej części województwa śląskiego, dla Podbeskidzia. Jestem niezmiernie dumny, że możemy kontynuować ten program” - powiedział w czasie uroczystości wicemarszałek Grzegorz Boski.

W tym roku Województwo Śląskie przeznaczyło prawie 700 tys. zł na wsparcie zadań w dziedzinie ochrony dziedzictwa przyrodniczego poprzez prowadzenie wypasu owiec i kóz oraz popularyzację wiedzy o zasobach przyrodniczych. Dofinansowanie otrzymały: Fundacja Pasterstwo Transhumancyjne, Fundacja Dobry Widok, Fundacja na rzecz rozwoju owczarstwa oraz Fundacja Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego. Zgodnie z zadaniem konkursu podmioty te zajmą się wypasem ponad 5400 szt. owiec oraz 25 kóz na ponad 900 ha szczególnie cennych przyrodniczo i krajobrazowo hal, łąk i polan górskich na terenie Beskidów oraz Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Niemalże 100 tys. zł przeznaczono na promocje Programu Owca Plus. Środki te pozwolą na zorganizowanie m.in. festynów i warsztatów dotyczących tradycji i zwyczajów związanych z pasterstwem i kulturą obszarów beskidzkiego i jurajskiego oraz promocję produktów pochodzenia owczego. Realizacją zadania zajmie się 10 podmiotów:

 • Fundacja Koronki Koniakowskie
 • Stowarzyszenie Miłośników Beskidzkiego Folkloru Muzyki, Tańca i Śpiewu "Pod Ochodzitą"
 • Fundacja Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego
 • W TO MI GRAJ
 • Stowarzyszenie Sólkiczora
 • Fundacja Trzy Kopce
 • Stowarzyszenie Natura i Ekologia
 • Stowarzyszenie "7 Dolin"
 • Fundacja Pasterstwo Transhumancyjne
 • Stowarzyszenie Trójwieś

Wojewódzki Program Aktywizacji Gospodarczej i Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej - Owca Plus jest realizowany nieprzerwanie od roku 2008, jego głównym celem jest ochrona środowiska przyrodniczego i zachowanie bioróżnorodności Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Dzięki jego realizacji przywrócono do użytkowania rolniczego ponad 600 ha hal, łąk i polan górskich w Beskidach oraz 100 ha muraw kserotermicznych na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dzięki temu zwiększyło się pogłowie owiec ras rodzimych. W pierwszym roku funkcjonowania Programu w wypasie brało udział 1000 szt. owiec, a w ubiegłej edycji zgłoszono do Programu już ponad 5000 sztuk. W tym okresie zwiększyło się też zainteresowanie produktami pochodzenia owczego, w szczególności serami owczymi, ale także jagnięciną. Przywrócono wiele wydarzeń kulturowych ściśle powiązanych z prowadzeniem tradycyjnej gospodarki pasterskiej, które dzisiaj wzbudzają wśród mieszkańców regionu i odwiedzających duże zainteresowanie.

Uroczystościom w Rychwałdzie towarzyszyły występy artystów, kapel i zespołów góralskich. Wystąpili m.in. podopieczni Fundacji Braci Golec oraz zespół Skład Niearchaiczny. Na stoiskach prowadzona była degustacja potraw regionalnych.

Wydarzenie organizowane było przy współpracy Samorządu Województwa Śląskiego oraz Gminy Gilowice, Łękawica i Ślemień.

Po uroczystym rozpoczęciu sezonu pasterskiego gospodarze oddają swoje owce bacy, który wraz z towarzyszącymi mu pomocnikami – juhasami wyrusza na hale. Tam owce pozostają aż do jesieni, najczęściej do św. Michała, czyli do 29 września. Na czas wypasu baca i juhasi mieszkają w bacówce, która jest nie tylko schronieniem, ale służy też do wyrobu produktów z owczego mleka: oscypków, bundzu, żętycy.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Redyk w Rychwałdzie. fot. Tomasz Żak / UMWS Redyk w Rychwałdzie. fot. Tomasz Żak / UMWS Redyk w Rychwałdzie. fot. Tomasz Żak / UMWS Redyk w Rychwałdzie. fot. Tomasz Żak / UMWS Redyk w Rychwałdzie. fot. Tomasz Żak / UMWS Redyk w Rychwałdzie. fot. Tomasz Żak / UMWS Redyk w Rychwałdzie. fot. Tomasz Żak / UMWS Redyk w Rychwałdzie. fot. Tomasz Żak / UMWS Redyk w Rychwałdzie. fot. Tomasz Żak / UMWS Redyk w Rychwałdzie. fot. Tomasz Żak / UMWS Redyk w Rychwałdzie. fot. Tomasz Żak / UMWS Redyk w Rychwałdzie. fot. Tomasz Żak / UMWS Redyk w Rychwałdzie. fot. Tomasz Żak / UMWS Redyk w Rychwałdzie. fot. Tomasz Żak / UMWS Redyk w Rychwałdzie. fot. Tomasz Żak / UMWS Redyk w Rychwałdzie. fot. Tomasz Żak / UMWS Redyk w Rychwałdzie. fot. Tomasz Żak / UMWS Redyk w Rychwałdzie. fot. Tomasz Żak / UMWS Redyk w Rychwałdzie. fot. Tomasz Żak / UMWS Redyk w Rychwałdzie. fot. Tomasz Żak / UMWS Redyk w Rychwałdzie. fot. Tomasz Żak / UMWS Redyk w Rychwałdzie. fot. Tomasz Żak / UMWS Redyk w Rychwałdzie. fot. Tomasz Żak / UMWS Redyk w Rychwałdzie. fot. Tomasz Żak / UMWS Redyk w Rychwałdzie. fot. Tomasz Żak / UMWS Redyk w Rychwałdzie. fot. Tomasz Żak / UMWS Redyk w Rychwałdzie. fot. Tomasz Żak / UMWS Redyk w Rychwałdzie. fot. Tomasz Żak / UMWS Redyk w Rychwałdzie. fot. Tomasz Żak / UMWS Redyk w Rychwałdzie. fot. Tomasz Żak / UMWS Redyk w Rychwałdzie. fot. Tomasz Żak / UMWS Redyk w Rychwałdzie. fot. Tomasz Żak / UMWS Redyk w Rychwałdzie. fot. Tomasz Żak / UMWS Redyk w Rychwałdzie. fot. Tomasz Żak / UMWS Redyk w Rychwałdzie. fot. Tomasz Żak / UMWS Redyk w Rychwałdzie. fot. Tomasz Żak / UMWS Redyk w Rychwałdzie. fot. Tomasz Żak / UMWS Redyk w Rychwałdzie. fot. Tomasz Żak / UMWS Redyk w Rychwałdzie. fot. Tomasz Żak / UMWS Redyk w Rychwałdzie. fot. Tomasz Żak / UMWS Redyk w Rychwałdzie. fot. Tomasz Żak / UMWS Redyk w Rychwałdzie. fot. Tomasz Żak / UMWS Redyk w Rychwałdzie. fot. Tomasz Żak / UMWS Redyk w Rychwałdzie. fot. Tomasz Żak / UMWS Redyk w Rychwałdzie. fot. Tomasz Żak / UMWS Redyk w Rychwałdzie. fot. Tomasz Żak / UMWS Redyk w Rychwałdzie. fot. Tomasz Żak / UMWS Redyk w Rychwałdzie. fot. Tomasz Żak / UMWS Redyk w Rychwałdzie. fot. Tomasz Żak / UMWS Redyk w Rychwałdzie. fot. Tomasz Żak / UMWS Redyk w Rychwałdzie. fot. Tomasz Żak / UMWS Redyk w Rychwałdzie. fot. Tomasz Żak / UMWS Redyk w Rychwałdzie. fot. Tomasz Żak / UMWS Redyk w Rychwałdzie. fot. Tomasz Żak / UMWS Redyk w Rychwałdzie. fot. Tomasz Żak / UMWS Redyk w Rychwałdzie. fot. Tomasz Żak / UMWS Redyk w Rychwałdzie. fot. Tomasz Żak / UMWS

Linki do stron zewnętrznych
Wojewódzki Program – Owca Plus do roku 2027