Śląskie wciąż na szczycie

 Międzynarodowe Targi Nieruchomości i Inwestycji MIPIM w Cannes. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Międzynarodowe Targi Nieruchomości i Inwestycji MIPIM w Cannes. fot. Andrzej Grygiel / UMWS
Województwo Śląskie po raz kolejny zostało docenione w prestiżowym raporcie Financial Times

Region został wyróżniony miejscami w pierwszych 10 wśród dużych, europejskich regionów za strategię przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz efektywność kosztową. Wyróżnienia zostaną oficjalne wręczone podczas uroczystego wydarzenia towarzyszącego Międzynarodowym Targom Nieruchomości i Inwestycji MIPIM w Cannes.

- Województwo Śląskie jako duży, europejski region kolejny znalazło się w prestiżowym towarzystwie największych i najbardziej atrakcyjnych ośrodków w Europie. Jesteśmy doceniani i dostrzegani. Inwestorów przyciąga z jednej strony rozbudowana infrastruktura, z drugiej strony dostęp do szerokiej i wykwalifikowanej na różnych polach kadry pracowników. Widać to zarówno w sektorze magazynowym i produkcyjnym jak i biurowym, gdzie firmy coraz intensywniej inwestują w nowe powierzchnie, a nowy biznes to już nie tylko outsourcing. Inwestorzy patrząc na Śląsk doceniają także podejście samorządowych instytucji, które starają się wspierać rozwój przedsiębiorczości w regionie. Wszystkie te czynniki wpływają na pozycję regionu w kraju i Europie, a przy tym dają pewność, że inwestycji będzie z roku na rok przybywać. Śląskie od wielu lat przechodzi proces modernizacji i przeobrażania się z monokultury górniczej w nowoczesny klaster przemysłowo-technologiczny. Region staje się motorem napędowym wielu branż, m.in. automotive, logistycznej przemysłowej, czy medycznej – akcentuje marszałek województwa Jakub Chełstowski.

Magazyn fDi Intelligence, należący do grupy wydawniczej The Financial Times Ltd. opublikował tegoroczną edycję raportu „Europejskie Miasta i Regiony Przyszłości 2024”. To flagowe badania dotyczące najbardziej obiecujących miejsc inwestycyjnych w Europie. Badanie dokonuje się na podstawie ankiet wypełnianych przez miasta i regiony. Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera @inSilesia działające w ramach Departamentu Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego opisało m.in. działania regionu w obszarze pozyskiwania bezpośrednich inwestycji zagranicznych, strategii ESG czy wspierania kapitału ludzkiego. W rankingu oceniono 141 regionów europejskich podzielonych na trzy grupy – regiony duże, średnie i małe.

Województwo Śląskie w tegorocznej edycji zajęło  9. miejsce w kategorii strategia przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych (FDI strategy) i 3. miejsce w kategorii efektywność kosztowa (cost effectivness).

Stolica regionu – Katowice, wśród dużych europejskich miast zajęła 7 pozycję w kategorii strategia przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych (FDI strategy) oraz 10 miejsce w kategorii efektywności kosztowej. W Europie wśród dominujących trendów w inwestycjach znalazły się: mega projekty, energia odnawialna, bardzo dużym powodzeniem cieszyły się również inwestycje w centra danych. Sektor bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w Europie okazał się w 2023 r. pełen wyzwań, przy spadku inwestycji w porównaniu z rokiem poprzednim zarówno pod względem liczby projektów, jak i zastawów kapitałowych. Ogólnie rzecz biorąc, udział Europy w światowym sektorze BIZ zmniejszył się w 2023 r., stanowiąc około 29% wszystkich projektów ogłoszonych w 2023 r. – w porównaniu z około 36% w 2022 r.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Międzynarodowe Targi Nieruchomości i Inwestycji MIPIM w Cannes. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Międzynarodowe Targi Nieruchomości i Inwestycji MIPIM w Cannes. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Międzynarodowe Targi Nieruchomości i Inwestycji MIPIM w Cannes. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Międzynarodowe Targi Nieruchomości i Inwestycji MIPIM w Cannes. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Międzynarodowe Targi Nieruchomości i Inwestycji MIPIM w Cannes. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Międzynarodowe Targi Nieruchomości i Inwestycji MIPIM w Cannes. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Międzynarodowe Targi Nieruchomości i Inwestycji MIPIM w Cannes. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Międzynarodowe Targi Nieruchomości i Inwestycji MIPIM w Cannes. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Międzynarodowe Targi Nieruchomości i Inwestycji MIPIM w Cannes. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Międzynarodowe Targi Nieruchomości i Inwestycji MIPIM w Cannes. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Międzynarodowe Targi Nieruchomości i Inwestycji MIPIM w Cannes. fot. Andrzej Grygiel / UMWS

Linki do stron zewnętrznych
Raport: European Cities and Regions of the Future 2024