Nowa przestrzeń w sercu Dąbrowy Górniczej

 graf. Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. graf. Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o.
Województwo Śląskie i Fabryka Pełna Życia zawarły umowę na realizację pierwszego etapu nowego centrum Dąbrowy Górniczej. 78 mln zł dofinansowania pochodzi z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

W przekazaniu umowy uczestniczyli wicemarszałek Łukasz Czopik, wicemarszałek Anna Jedynak-Rykała oraz prezydent Dąbrowy Górniczej, Marcin Bazylak i prezes Fabryki Pełnej Życia, Wojciech Czyżewski.

„Znajdujemy się w miejscu, w którym prototypy i marzenia stają się rzeczywistością. Jestem pewien, że tu w centrum Dąbrowy Górniczej, będzie widać jak może wyglądać prawdziwa transformacja i jak uzupełniają się środki unijne oraz energia zaangażowanych w ten proces ludzi. Wierzę, że to miejsce stanie się nie tylko wizytówką miasta, ale całego regionu” – mówił wicemarszałek Łukasz Czopik.

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja budynku H8/B7 po byłej fabryce obrabiarek Defum o łącznej powierzchni 1,7 tys. m2 wraz z zieloną powierzchną stanowiącą przestrzeń publiczną. Koszt realizacji to 91,8 mln zł, a dofinansowanie ze środków unijnych to 78 mln zł. Nowe centrum Dąbrowy Górniczej ma zostać zrealizowane do 2026 roku.

Centralnym punktem stanie się Zielony Rynek, wokół którego znajdą się zrewitalizowane przestrzenie publiczne. W ramach pierwszego etapu projektu zaplanowano m.in.: doprowadzenie sieci, budowę systemu gromadzenia i wykorzystania deszczówki, zielony pasaż, ogród deszczowy i nadanie nowej funkcji dawnej hali montażowej. Po rewitalizacji będzie się składała z dwóch modułów stanowiących zamkniętą, dopełniającą się całość, a przestrzeń przemysłowa połączy się z infrastrukturą konferencyjną i koncertową. Hala Tworzeń zostanie przykryta zielonym dachem i połączona za pomocą szklanych wrót z nowym rynkiem, a w okresie letnim będzie służyć do organizacji koncertów i wydarzeń targowych.

„To niezwykle ważny moment dla miasta. Nasz potencjał został dostrzeżony i mamy wsparcie, by zmieniać przestrzeń po dawnej fabryce Defum w nowoczesne centrum miasta. Już widać jak ta przestrzeń jest ważna dla mieszkańców, którzy chętnie spędzają tu czas. Chcemy ją rozwijać i budować nową tożsamość miasta” – tłumaczył prezydent Dąbrowy Górniczej, Marcin Bazylak.

Prace budowlane obejmą m.in. przebudowę istniejących obiektów i zachowanie ich industrialnego charakteru, prace związane z instalacjami wewnętrznymi oraz budowę tzw. zielonej i niebieskiej infrastruktury. W ramach zielonej infrastruktury powstaną: zielony rynek, zieleń wysoka i niska, ogrody deszczowe, zielony dach na części hali oraz zielone elewacje. W ramach błękitnej infrastruktury planowany jest obieg zamknięty wód deszczowych. Planowane są także zakup wyposażenia, w tym systemów audio-wizualnych, rewitalizacja zabytkowych maszyn i lamp przemysłowych oraz montaż paneli fotowoltaicznych i pompy ciepła.

„To ogromna satysfakcja i efekt wieloletnich starań bardzo wielu ludzi. Jesteśmy szczęśliwi, ale zdajemy sobie sprawę, że ciąży na nas duża odpowiedzialność, a oczekiwania są wysokie. Zamierzamy im sprostać, nadać im nową formę, stworzyć nowe centrum miasta. To miejsce ma tętnić życiem, kulturą, a przede wszystkim służyć mieszkańcom” – mówił Wojciech Czyżewski, prezes Zarządu Fabryki Pełnej Życia w Dąbrowie Górniczej.

Istotnym elementem realizacji ma być też walor społeczny. Projekt ma stwarzać potencjał do rozwoju i realizacji przedsięwzięć społecznych i urbanistycznych oraz wykorzystywać tereny poprzemysłowe na cele rozwojowe i niwelowanie skutków działalności przemysłowej. W ramach projektu zostaną stworzone miejsca pracy związane nie tylko z obsługą terenu, ale i świadczeniem usług publicznych oraz organizacją imprez, konferencji i targów.

Teren zyska nowe funkcje społeczno-gospodarcze. Dzięki planowanym działaniom powstanie przestrzeń dla organizacji imprez i spotkań związanych z tematyką ekologii, transformacji i rozwoju, a miejsce stanie się unikatowym przykładem wdrożenia zasad sprawiedliwej transformacji. W drugim etapie w miejscu tym ma powstać ośrodek przedsiębiorczości lokalnej. Przedmiotem złożonego niedawno projektu jest rewitalizacja przestrzeni publicznych i kolejnych budynków (oznaczonych jako H3, H4 i H7).

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Fundusze UE dla Fabryki Pełnej Życia. fot. Tomasz Żak / UMWS Fundusze UE dla Fabryki Pełnej Życia. fot. Tomasz Żak / UMWS Fundusze UE dla Fabryki Pełnej Życia. fot. Tomasz Żak / UMWS Fundusze UE dla Fabryki Pełnej Życia. fot. Tomasz Żak / UMWS Fundusze UE dla Fabryki Pełnej Życia. fot. Tomasz Żak / UMWS Fundusze UE dla Fabryki Pełnej Życia. fot. Tomasz Żak / UMWS Fundusze UE dla Fabryki Pełnej Życia. fot. Tomasz Żak / UMWS Fundusze UE dla Fabryki Pełnej Życia. fot. Tomasz Żak / UMWS Fundusze UE dla Fabryki Pełnej Życia. fot. Tomasz Żak / UMWS Fundusze UE dla Fabryki Pełnej Życia. fot. Tomasz Żak / UMWS Fundusze UE dla Fabryki Pełnej Życia. fot. Tomasz Żak / UMWS Fundusze UE dla Fabryki Pełnej Życia. fot. Tomasz Żak / UMWS Fundusze UE dla Fabryki Pełnej Życia. fot. Tomasz Żak / UMWS Fundusze UE dla Fabryki Pełnej Życia. fot. Tomasz Żak / UMWS Fundusze UE dla Fabryki Pełnej Życia. fot. Tomasz Żak / UMWS Fundusze UE dla Fabryki Pełnej Życia. fot. Tomasz Żak / UMWS Fundusze UE dla Fabryki Pełnej Życia. fot. Tomasz Żak / UMWS Fundusze UE dla Fabryki Pełnej Życia. fot. Tomasz Żak / UMWS Fundusze UE dla Fabryki Pełnej Życia. fot. Tomasz Żak / UMWS Fundusze UE dla Fabryki Pełnej Życia. fot. Tomasz Żak / UMWS Fundusze UE dla Fabryki Pełnej Życia. fot. Tomasz Żak / UMWS Fundusze UE dla Fabryki Pełnej Życia. fot. Tomasz Żak / UMWS Fundusze UE dla Fabryki Pełnej Życia. fot. Tomasz Żak / UMWS Fundusze UE dla Fabryki Pełnej Życia. fot. Tomasz Żak / UMWS Fundusze UE dla Fabryki Pełnej Życia. fot. Tomasz Żak / UMWS Fundusze UE dla Fabryki Pełnej Życia. fot. Tomasz Żak / UMWS Fundusze UE dla Fabryki Pełnej Życia. fot. Tomasz Żak / UMWS Fundusze UE dla Fabryki Pełnej Życia. fot. Tomasz Żak / UMWS Fundusze UE dla Fabryki Pełnej Życia. fot. Tomasz Żak / UMWS Fundusze UE dla Fabryki Pełnej Życia. fot. Tomasz Żak / UMWS Fundusze UE dla Fabryki Pełnej Życia. fot. Tomasz Żak / UMWS Fundusze UE dla Fabryki Pełnej Życia. fot. Tomasz Żak / UMWS Fundusze UE dla Fabryki Pełnej Życia. fot. Tomasz Żak / UMWS graf. Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. graf. Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o.