Srebrne Pokolenie ma głos

 Gala wręczenia Ambasadorów Srebrnego Pokolenia. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala wręczenia Ambasadorów Srebrnego Pokolenia. fot. Tomasz Żak / UMWS
W Teatrze Śląskim podsumowano czwartą edycję konkursu Ambasadorzy Srebrnego Pokolenia

Nagrody wręczyli wyróżnionym dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Anna Zasada-Chorab, a w imieniu marszałka Jakuba Chełstowskiego radna Sejmiku Alina Bednarz.

„Polityka senioralna ma ogromne znaczenie w kontekście zmian demograficznych, które obserwujemy. Seniorzy wymagają naszego wsparcia, ale przede wszystkim są dla nas inspiracją i wartością. Czerpiemy z ich doświadczeń i zaangażowania w życie społeczne, uczymy się od nich w każdej dziedzinie życia. Dbamy o seniorów i chcemy, by dobrze się czuli w województwie śląskim, a takie wyróżnienia są wyrazem naszego uznania dla osób, które budują zręby polityki senioralnej w regionie” – podkreśla marszałek Jakub Chełstowski.

Celem konkursu jest wyróżnienie osób, które mogą stanowić godny do naśladowania wzór dla seniorów i wyróżniających się wybitną działalnością i postawą w życiu społecznym. Nagroda przyznawana jest w 3 kategoriach:

Tytuł Ambasadora Srebrnego Pokolenia z Sercem otrzymała:

 • Elżbieta Markowska – prezes stowarzyszenia częstochowskie Amazonki – swoje działania prowadzi na rzecz osób chorych onkologicznie, osób z niepełnosprawnościami zarówno wśród dzieci, młodzieży jak i seniorów. Jej działalność skupia się na podnoszeniu świadomości zdrowotnej oraz upowszechnianiu profilaktyki schorzeń onkologicznych we wszystkich środowiskach.

Tytuł Ambasador Srebrnego Pokolenia – Mistrz dla Młodych otrzymała:

 • Elżbieta Rosińska – przewodnicząca Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej. Pasjonatka działań na rzecz lokalnej społeczności senioralnej. Przywiązuje ogromną wagę do kształtowania postaw młodzieży oraz osób młodych poprzez inicjowanie działań międzypokoleniowych.

Tytuł Ambasador  Pracującego Srebrnego Pokolenia otrzymał:

 • Rafał Marek – dyrektor DPS Nasz Dom w Gliwicach. Wieloletni dyrektor instytucji pomocowych angażujący się w działalność społeczną poprzez podejmowanie różnorodnych inicjatyw doraźnych i cyklicznych. Swoją postawą inspiruje do aktywnej współpracy i podejmowania działań na rzecz seniorów.

W trakcie uroczystości podziękowania otrzymały również osoby, które wspierają i animują wiele z działań na rzecz seniorów w miastach, powiatach i gminach. Statuetki przyznano w dwóch kategoriach: 

- Samorządowiec Przyjazny Seniorom 2023: 

 • Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej.
 • Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia.
 • Sława Umińska-Kajdan, prezydent Piekar Śląskich.
 • Dariusz Polowy, prezydent Raciborza.
 • Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent Częstochowy.
 • Dariusz Skrobol, burmistrz Pszczyny.
 • Zbigniew Szaleniec, burmistrz Czeladzi.
 • Stanisław Legierski, przewodniczący Rady Gminy Istebna.
 • Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa.
 • Marcin Krupa, prezydent Katowic.
 • Katarzyna Kuczyńska-Budka, radna Rady Miejskiej w Gliwicach.

- Przyjaciel Seniora 2023: 

 • Dorota Konieczny-Simela, radna Sejmiku Województwa Śląskiego,
 • Urszula Koszutska, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego,
 • Agnieszka Rupniewska, radna Rady Miejskiej w Zabrzu,
 • Anna Kwaśniewska, dyrektor Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
 • Zuzanna Geilke, przewodnicząca Śląskiej Rady ds. Seniorów,
 • Gabriela Gros, dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
 • Ewa Sadkowska, dyrektor Instytucji Filmowej Silesia-Film,
 • Mirosław Mazur, przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego,
 • Maciej Gramatyka, pełniący funkcję prezydenta miasta Tychy,
 • Mikołaj Rykowski, prezes Fundacji Wolne Miejsce.

Zwieńczeniem wydarzenia był spektakl „Byk” Szczepana Twardocha i Roberta Talarczyka.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Gala wręczenia Ambasadorów Srebrnego Pokolenia. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala wręczenia Ambasadorów Srebrnego Pokolenia. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala wręczenia Ambasadorów Srebrnego Pokolenia. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala wręczenia Ambasadorów Srebrnego Pokolenia. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala wręczenia Ambasadorów Srebrnego Pokolenia. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala wręczenia Ambasadorów Srebrnego Pokolenia. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala wręczenia Ambasadorów Srebrnego Pokolenia. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala wręczenia Ambasadorów Srebrnego Pokolenia. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala wręczenia Ambasadorów Srebrnego Pokolenia. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala wręczenia Ambasadorów Srebrnego Pokolenia. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala wręczenia Ambasadorów Srebrnego Pokolenia. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala wręczenia Ambasadorów Srebrnego Pokolenia. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala wręczenia Ambasadorów Srebrnego Pokolenia. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala wręczenia Ambasadorów Srebrnego Pokolenia. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala wręczenia Ambasadorów Srebrnego Pokolenia. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala wręczenia Ambasadorów Srebrnego Pokolenia. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala wręczenia Ambasadorów Srebrnego Pokolenia. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala wręczenia Ambasadorów Srebrnego Pokolenia. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala wręczenia Ambasadorów Srebrnego Pokolenia. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala wręczenia Ambasadorów Srebrnego Pokolenia. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala wręczenia Ambasadorów Srebrnego Pokolenia. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala wręczenia Ambasadorów Srebrnego Pokolenia. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala wręczenia Ambasadorów Srebrnego Pokolenia. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala wręczenia Ambasadorów Srebrnego Pokolenia. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala wręczenia Ambasadorów Srebrnego Pokolenia. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala wręczenia Ambasadorów Srebrnego Pokolenia. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala wręczenia Ambasadorów Srebrnego Pokolenia. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala wręczenia Ambasadorów Srebrnego Pokolenia. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala wręczenia Ambasadorów Srebrnego Pokolenia. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala wręczenia Ambasadorów Srebrnego Pokolenia. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala wręczenia Ambasadorów Srebrnego Pokolenia. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala wręczenia Ambasadorów Srebrnego Pokolenia. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala wręczenia Ambasadorów Srebrnego Pokolenia. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala wręczenia Ambasadorów Srebrnego Pokolenia. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala wręczenia Ambasadorów Srebrnego Pokolenia. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala wręczenia Ambasadorów Srebrnego Pokolenia. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala wręczenia Ambasadorów Srebrnego Pokolenia. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala wręczenia Ambasadorów Srebrnego Pokolenia. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala wręczenia Ambasadorów Srebrnego Pokolenia. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala wręczenia Ambasadorów Srebrnego Pokolenia. fot. Tomasz Żak / UMWS Gala wręczenia Ambasadorów Srebrnego Pokolenia. fot. Tomasz Żak / UMWS