Śląskie wspiera lokalne inicjatywy

Podpisano kolejne umowy na realizację projektów w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych

Z tej okazji w Starostwie Powiatowym w Myszkowie podpisano umowy z przedstawicielami gmin z terenu powiatu myszkowskiego na zadania wskazane w ramach konkursu. Ze strony samorządu Województwa Śląskiego umowy podpisał wicemarszałek Stanisław Dąbrowa.

„Chcemy województwo śląskie rozwijać w sposób zrównoważony, by te dobre pomysły, inwestycje na obszarach wiejskich też miały szansę na realizację. Rady sołeckie potrafią się porozumieć, wspólnie rozwiązywać problemy małych społeczności, jednak zdarza się, że na te pomysły nie ma środków, stąd nasz pomysł, by je wesprzeć. Nie proponowaliśmy, co powinno być zrealizowane, to swego rodzaju budżet obywatelski dla wsi, gdzie ich mieszkańcy wskazują, w jaki sposób chcą wykorzystać te środki” – mówił wicemarszałek Stanisław Dąbrowa.

Na konkurs w wpłynęło ponad czterysta wniosków opiewających na kwotę niespełna sześciu milionów złotych. Pozytywnie oceniono 343 z nich – na sumę 4,8 mln zł. Zadania musiały być zarekomendowane przez radę sołecką lub zebranie wiejskie. Otrzymane w konkursie pieniądze sołectwa wydadzą wedle wskazanych potrzeb. Wsparcie finansowe dla sołectw służy realizacji celów określonych w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+ oraz „Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030”. Wśród wskazanych projektów z całego regionu znajdują się te związane z infrastrukturą, ale także zakupem mundurów galowych, instrumentów muzycznych dla zespołów, wyposażeniem świetlic czy budową wiat przystankowych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Foto: BP Witold Trólka  Foto: BP Witold Trólka  Foto: BP Witold Trólka