Śląskie wspiera ośrodki pomocy społecznej w walce z Covid-19

 fot. Iwona Wronka fot. Iwona Wronka
Już prawie 4,5 tysiąca pracowników systemu opieki społecznej zostało zbadanych pod kątem obecności koronawirusa w organizmie

Pieniądze na ten cel, prawie 1,5 miliona złotych, przeznaczył Marszałek Województwa Śląskiego ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Łącznie przebadanych zostanie 6 tys. osób.

Projekt realizowany jest na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, a badania wykonuje Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-MedSilesia w Zabrzu.

- Walka z koronawirusem toczy się na wielu frontach. Jesteśmy aktywni tam, gdzie pomoc jest potrzebna. Wspieramy pracowników domów pomocy społecznej, działających w naszym województwie, którzy w sposób niewidoczny dla społeczeństwa, każdego dnia zmagają się z epidemią COVID-19, ryzykując własne zdrowie. Dziękuję im za to zaangażowanie i służbę dla drugiego człowieka - skomentował marszałek Jakub Chełstowski.

Taka akcja pomaga chronić przed zarażeniem koronawirusem osoby najsłabsze, na przykład podopiecznych domów pomocy społecznej – mówiła Izabela Domogała, członek zarządu województwa śląskiego podczas dzisiejszego spotkania z dziennikarzami w Tarnowskich Górach przed Domem Pomocy Społecznej „Przyjaźń”. Tam stanął dziś wymazobus, w którym pobierany jest materiał do badań.

Izabela Szeliga, dyrektorka placówki podkreślała, jak ważne jest przeprowadzanie testów przesiewowych: Pozwala nam to odizolować bezobjawowych nosicieli – mówiła. Nasi pracownicy są zdyscyplinowani i wykazując jakiekolwiek objawy przeziębienia, nie przychodzą do pracy. Niemniej wiemy wszyscy, że największe zagrożenie stanowią bezobjawowi nosiciele wirusa.

Masowe testowanie i izolacja osób z pozytywnym wynikiem to jedyny sposób na powstrzymanie pandemii – dodał Adam Konka, prezes Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu. Pamiętajmy jednak, że wiele zależy od nas samych. Ciągle warto apelować o to, byśmydostosowywali się do wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia: nośmy maseczki, myjmy ręce i zachowujmy dystans społeczny.

Warto podkreśli, że Województwo Śląskie wspiera system pomocy społecznej od samego początku wybuchu pandemii w ramach projektu Śląskie Pomaga. Na ten cel władze województwa przeznaczyły ponad 13 milionów złotych.

Pierwsze pieniądze wypłaciliśmy już w maju – mówi Izabela Domogała. O pomoc zwróciły się do nas domy pomocy społecznej i zakłady opiekuńczo lecznicze, zarówno państwowe, jak i prywatne. Dotacje mogli przeznaczyć na dofinansowanie zatrudnienia nowych pracowników, zakup środków ochrony indywidualnej i przedmiotów do walki z COVID 19.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Iwona Wronka fot. Iwona Wronka fot. Iwona Wronka fot. Iwona Wronka fot. Iwona Wronka fot. Iwona Wronka fot. Iwona Wronka fot. Iwona Wronka fot. Iwona Wronka fot. Iwona Wronka fot. Iwona Wronka fot. Iwona Wronka fot. Iwona Wronka