Śląskie wspiera przedsiębiorców

 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS
O możliwościach dofinansowania dla przedsiębiorców rozmawiano podczas konferencji „Zaprojektuj rozwój. Wsparcie UE dla firm” zorganizowanej przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości na Stadionie Śląskim.

Liczba przedsiębiorstw, które już skorzystały ze środków unijnych wkrótce sięgnie 1000, a kwota przeznaczona na realizację projektów przekroczyła 740 mln złotych. Wciąż największą popularnością cieszą się konkursy, dotyczące dofinansowania innowacji w MŚP. Do końca tego roku Śląskie Centrum Przedsiębiorczości przeznaczy ponad 100 mln złotych na kolejne konkursy wspierające rozwój firm w naszym regionie. Ponad 500 podpisanych umów dotyczy właśnie tego działania. Dziewięć z nich zostało wręczonych przez Jakuba Chełstowskiego, marszałka województwa śląskiego oraz członków Zarządu Województwa Śląskiego podczas spotkania z przedsiębiorcami na Stadionie Śląskim.

„Rozwój nowoczesnych technologii, medycyny czy innowacyjne przedsięwzięcia w sferze tzw. zielonej gospodarki to główne kierunki rozwoju województwa śląskiego. Właśnie tych dziedzin dotyczą umowy, które wręczyliśmy przedsiębiorcom podczas dzisiejszej konferencji a także wielu innych, które już są realizowane. Tworzenie dobrego klimatu wokół firm małych i średnich oraz firm rodzinnych to dla nas niezwykle ważne zadanie, które realizujemy także poprzez wsparcie środkami europejskimi. Staramy się słuchać co mówi biznes i podążać za tymi podpowiedziami, tak by kolejne środki, również te przeznaczone na transformację naszego regionu, trafiały w potrzeby przedsiębiorców i były wykorzystane w sposób efektywny” – powiedział marszałek Jakub Chełstowski.

Warto zaznaczyć, że w 2019 roku przeprowadzono już 6 konkursów na łączną kwotę ponad 335 mln złotych. Obecnie w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości trwa nabór w ramach działania „Innowacje w MŚP”, w którym wprowadzono szereg korzystnych zmian. Firmy z regionu po raz pierwszy mają okazję finansować koszty budowlane bądź zakupu nieruchomości, niezbędnej do wprowadzenia na rynek nowego produktu bądź usługi. Kolejną nowością jest konkurs na zakup usług proinnowacyjnych skierowanych do firm, które dopiero przymierzają się do zastosowania nowości technologicznej w swojej działalności.

Podczas konferencji przedsiębiorcy mogli uzyskać informacje na temat m.in możliwości pozyskania funduszy na inwestycje, rozwój, eksport i promocję na zagranicznych rynkach. Dla tych, którzy realizują bądź dopiero planują inwestycje z udziałem środków unijnych przygotowano dwa warsztaty na temat oceny projektów badawczych w panelach eksperckich oraz procedury prowadzenia i rozliczania wniosku o dofinansowanie. W jednym miejscu uczestnicy mogli skonsultować swoje pomysły z ekspertami m.in z instytucji otoczenia biznesu, ZUS, Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, uczelni wyższych oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS