Śląskie. Rok dynamicznych zmian

Zarząd Województwa Śląskiego podsumował pierwszy rok pracy

W konferencji podsumowującej pierwsze dwanaście miesięcy kadencji nowych władz regionu uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu, z marszałkiem Jakubem Chełstowskim na czele oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, Jan Kawulok.

„Za nami intensywny czas, pełen żmudnej pracy, setek inspirujących spotkań i dyskusji na temat kształtu i roli, jaką województwo śląskie powinno odgrywać w przyszłości. U podstaw naszych działań zawsze stoi człowiek. Pragniemy, żeby mieszkańcy byli dumni z województwa śląskiego, chcieli tu pracować, realizować swoje pasje i spędzać czas w gronie najbliższych. Skupiamy się na projektach i rozwiązaniach, przed nami wciąż wiele wyzwań” – podkreślał marszałek Województwa Śląskiego, Jakub Chełstowski.

Członkowie Zarządu skupili się na omówieniu najważniejszych osiągnięć minionego roku. Wśród nich istotne miejsce zajmowały obchody setnej rocznicy wybuchu Powstań Śląskich, które w tym roku miały bezprecedensową rangę. W obchody jubileuszu powstańczych zrywów na Śląsku włączył się Prezydent RP Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Kulminacyjnym punktem obchodów było widowisko multimedialne „Rapsodia Śląska” z muzyką Jana A.P. Kaczmarka, które odbyło się na Stadionie Śląskim oraz defilada „Wierni Polsce” z okazji Święta Wojska Polskiego, podczas której tysiące żołnierzy przemaszerowało ulicami Katowic. Oprócz tego we wszystkich częściach regionu odbywały się liczne wystawy, konferencje naukowe, rekonstrukcje historyczne, a w ramach połączeń obsługiwanych przez Koleje Śląskie kursuje specjalny pociąg „Powstaniec Śląski”. O udanej współpracy Sejmiku z Zarządem, nie tylko w kontekście polityki historycznej, mówił przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, Jan Kawulok.

„To był szczególny rok dla Sejmiku Województwa Śląskiego. Dzięki dobrej współpracy udało się podjąć szereg inicjatyw pozwalających na realizację ważnych projektów, takich jak Inicjatywa Sołecka czy program rocznicowych obchodów stulecia Powstań Śląskich. Sprawy województwa śląskiego są też coraz bardziej widoczne i doceniane na arenie ogólnopolskiej, o czym świadczy wizyta Prezydenta RP Andrzeja Dudy podczas uroczystej sesji Sejmiku i jego historyczne przemówienie" – mówił Jan Kawulok, przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego.

Dotychczasowe działania władz regionu najlepiej ilustrują konkretne liczby. Zarząd Województwa Śląskiego zwiększył kwotę na działalność instytucji kultury o 27,5 mln zł, dzięki czemu wyniosła ona w tym roku 190,9 mln zł. Dzięki udanej współpracy ze stroną rządową udało się pozyskać dodatkowe środki na walkę ze smogiem i poprawę jakości powietrza, o czym przekonywał wicemarszałek Wojciech Kałuża. Jako pierwszy region w kraju województwo śląskie realizuje program „Stop Smog”, a mieszkańcy korzystają również z programu „Czyste Powietrze”. Zarząd pozyskał dodatkowe 35 mln euro dla gmin poniżej stu tysięcy mieszkańców na walkę z niską emisją. Pozyskano także 85 mln zł na odnawialne źródła energii, co dowodzi skuteczności władz regionu. Warto przypomnieć, że ze zwiększonych środków skorzysta dzięki temu 27 gmin, zamiast 6 lub 7 z pierwotnej alokacji. Oprócz tego kolejnych 270 mln zł zostanie przeznaczonych na termomodernizację budynków, a do przedszkoli z województwa trafi pięćset oczyszczaczy powietrza w ramach akcji „Mogę! Zatrzymać Smog – Przedszkolaku złap oddech”, co podkreśliła Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Marszałek Jakub Chełstowski wraz z wicemarszałkiem Wojciechem Kałużą dużo energii poświęcają walce o środki w ramach działającej przy Komisji Europejskiej, Platformy Regionów Górniczych w Transformacji. Już dziś wiemy, że Unia Europejska przeznaczy na ten cel pokaźną pulę pieniędzy w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027, a województwo śląskie i jego propozycje są bardzo pozytywnie oceniane przez unijnych urzędników.

Jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed regionem, oprócz transformacji terenów pogórniczych i walki z niską emisją, jest również kwestia zrównoważonego rozwoju. Zdaniem władz środki powinny być dystrybuowane nie tylko do dużych miast, ale też do mniejszych gmin, stąd konkurs „Inicjatywa Sołecka”. W tym roku do sołectw z regionu trafiło łącznie 4,5 mln zł, jednak zapotrzebowanie społeczne było ponad dwukrotnie większe. Limit wsparcia dla gminy wynosił 60 tys. zł, ale kluczową wartością inicjatywy był jej oddolny charakter, to, że sami mieszkańcy mogą zdecydować na co przeznaczyć te środki, tłumaczyła Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Mijający rok to również kolejne inwestycje związane z infrastrukturą i ochroną zdrowia. Odpowiedzialny za służbę zdrowia wicemarszałek Dariusz Starzycki tłumaczył, że wykonano ogromną pracę, szczególnie w zakresie modernizacji placówek i usprawnienia ich funkcjonowania. Udało się m.in. przenieść Oddział Dermatologii dla Dzieci z Katowickiego Centrum Onkologii do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu. Umożliwiono ponadto dalsze funkcjonowanie Ośrodka Ostrych Zatruć, tworząc Oddział Toksykologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.

Sporo miejsca poświęcono ponadto inwestycjom w Parku Śląskim. Marszałek Jakub Chełstowski wspomniał, że tylko w najbliższych latach w parku zostanie zainwestowanych ponad 400 mln zł. To nie tylko parkowa infrastruktura, ale również inwestycje w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym i modernizacja Planetarium Śląskiego. Podsumowano również wydatkowanie środków unijnych, które jest na wysokim poziomie, gdzie środki zaangażowane w umowy z beneficjentami stanowią już 71,9 proc. całej alokacji w RPO WSL.

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS

Załączniki
Śląskie. Rok dynamicznych zmian - folder [PDF 6,5MB]
Śląskie. Rok dynamicznych zmian - prezentacja [PDF 3,5MB] 


tagi: