Powstanie most nad Odrą

 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS
Most na Odrze połączy Łubowice i Ciechowice w powiecie raciborskim. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach rządowego programu „Mosty dla Regionów” i ma kosztować ok. 113 mln zł

W konferencji prasowej dotyczącej realizacji przedsięwzięcia uczestniczył minister środowiska Michał Woś, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda, marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski i wojewoda śląski, Jarosław Wieczorek.

„Dotychczas budowane mosty powstawały głównie na drogach liniowych i nie były budowane przez samorządy. Mamy nadzieję, że ten program będzie się rozwijał, bo jest dużo potrzeb w tym zakresie. Chcemy poprawiać infrastrukturę, bo mosty zawsze łączą. Mam nadzieję, że to będzie wzorcowy przykład udanej współpracy między rządem i samorządem” – mówił sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Grzegorz Puda.

Szacunkowa wartość inwestycji to 113 mln zł. Możliwe jest otrzymanie 80 proc. dofinansowania inwestycji. Reszta ma pochodzić ze środków budżetu Województwa Śląskiego. W ramach Programu „Mosty dla Regionów” gmina otrzyma dofinansowanie na przygotowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej niezbędnej do otrzymania pozwolenia na budowę tej inwestycji. Koszt przygotowania dokumentacji wynosi ok. 4,3 mln zł, z czego ok. 3,4 mln zł gmina otrzyma z budżetu państwa.

„To przykład na zrównoważony rozwój województwa i współpracę strony rządowej i samorządowej. Bez środków z ministerstwa nie udźwignęlibyśmy kosztów tak dużej inwestycji, która łączy gminy i poprawia komunikację nie tylko w subregionie zachodnim, ale w całym województwie. Wierzę, że ta inwestycja poprawi codzienne życie naszych mieszkańców” – podkreślał marszałek Jakub Chełstowski.

Budowa nowego połączenia mostowo-drogowego ma na celu poprawę warunków ruchowych w regionie oraz poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu. Obecnie przejazd przez rzekę Odrę w ciągu DW 421 odbywa się za pomocą przeprawy promowej. Kursowanie jest zależne od warunków atmosferycznych, co powoduje duże koszty społeczne i gospodarcze dla mieszkańców oraz dla województwa śląskiego ze względu na koszty obsługi i utrzymania.

„Cieszę się, że akurat ten most znalazł się na liście priorytetowych zadań w ramach programu „Mosty dla Regionów”. Most, który znajdował się w tym miejscu, został zniszczony podczas wojny, co pokazuje, że do dziś odczuwamy skutki wydarzeń, jakie dotknęły nasze ziemie. Chcemy się rozwijać i aby to było możliwe potrzebne są takie inwestycje” – tłumaczył minister Środowiska, Michał Woś.

Dofinansowana dokumentacja dotyczy budowy nowego mostu nad rzeką Odrą wraz z drogami dojazdowymi do najbliższych dróg publicznych. Drogi dojazdowe do przeprawy mostowej będą prowadzić, od strony Ciechowic - droga wojewódzka nr 915 (łącząca się dalej z drogą wojewódzką nr 421), a od strony Łubowic będzie łączyć się z drogą powiatową DP 3500S. Zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej będzie realizowane w cyklu trzyletnim. Nowy most będzie spełniał parametry techniczne i użytkowe drogi klasy „G” oraz zostanie zaprojektowany na najwyższą klasę obciążenia taborem samochodowym (klasę „A”) oraz na obciążenie pojazdami specjalnymi zgodnie z umową standaryzacyjną NATO – STANAG 2021.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS