Śladami Wojciecha Korfantego

 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS
Zarząd Województwa Śląskiego zdecydował o podjęciu działań zmierzających do przekształcenia Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach w Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego

Marszałek Jakub Chełstowski poinformował opinię publiczną o planach utworzenia instytutu w obecności historyka, prof. Zygmunta Woźniczki.

„Instytut będzie nadal prowadził działalność w zakresie edukacji, kultury i dokumentowania zmian w kulturze, ale zostanie ona poszerzona o kwestie związane z osobą i działalnością Wojciecha Korfantego. Powstanie specjalna pracownia, która będzie dokumentowała te dokonania i odzyskiwała dokumenty. Ta instytucja jest też nawiązaniem do obchodów stulecia wybuchu Powstań Śląskich” – mówił marszałek Jakub Chełstowski.

Marszałek podkreślił, że inicjatorem koncepcji jest historyk, prof. Zygmunt Woźniczka, specjalista od Powstań Śląskich. Zdaniem marszałka wciąż brakuje informacji o Wojciechu Korfantym i jego dokonaniach, a działalność instytutu ma wypełnić tę lukę w polityce historycznej prowadzonej na szczeblu regionu.

„Cieszę się, że inicjatywa środowisk naukowych i patriotycznych uzyskała poparcie władz regionu. Wierzę, że uda nam się rozszerzyć działalność Regionalnego Instytutu Kultury o ten ważny element jakim jest dorobek Wojciecha Korfantego i myśli polskiej na Śląsku. To nie przekreśla tradycji Śląska, jego wielokulturowości, ale jednocześnie wzbogaca ją i jest ważnym elementem promocji regionu, bo przecież postać Wojciecha Korfantego idealnie się do tego nadaje” – tłumaczył prof. Zygmunt Woźniczka.

Po przyjęciu stosownej uchwały rozpocznie się procedura opiniowania statutu instytucji, a następnie uchwała trafi na sesję Sejmiku Województwa Śląskiego. Instytut ma być miejscem gdzie wybitni specjaliści, historycy i naukowcy będą mogli poszerzać wiedzę o dorobku i działalności Wojciecha Korfantego.

Instytut ma zacząć funkcjonować w nowej formule w 2020 roku.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 fot. Patryk Pyrlik / UMWS  fot. Patryk Pyrlik / UMWS 


tagi: