Śląskie zacieśnia współpracę z Krajem Żylińskim

 Wizyta delegacji z Samorządowego Kraju Żylińskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Samorządowego Kraju Żylińskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS
Słowacka delegacja na czele z przewodniczącą Samorządowego Kraju Żylińskiego Eriką Jurinovą gościła w Województwie Śląskim. Słowaccy samorządowcy spotkali się z marszałkiem Jakubem Chełstowskim.

Podczas wizyty rozmawiano o współpracy w obszarze gospodarki, innowacji i turystyki, rozwoju projektu TRITIA (wspólne projekty Województwa Śląskiego i Żyliny, w tym np. „LIFE. Śląskie. Przywracamy błękit”) oraz sprawie podpisania Trójstronnego Oświadczenia o Współpracy XII 2023 na wzór Trójkąta Weimarskiego. Na mocy tego porozumienia powstałby Regionalny Trójkąt Transgraniczny z inicjatywy regionów: Województwa Śląskiego, Kraju Morawsko-Śląskiego i Kraju Żylińskiego.

W ramach współpracy regionów w październiku odbędzie na Stadionie Śląskim konferencja „CLIMATE-CON 2023 – Śląski Konwent Klimatyczny”. W ramach wizyty delegacja zwiedzi nasz region, odwiedzi m.in. Park Śląski.

- W czerwcu tego roku mieliśmy okazję odwiedzić naszych sąsiadów, dziś delegację na czele z panią Eriką Jurinovą, przewodnicząca Samorządowego Kraju Żylińskiego mamy zaszczyt gościć w Województwie Śląskim. Kraj Żyliński jest bardzo atrakcyjnym regionem, odwiedzanym przez co roku przez wielu turystów, w tym mieszkańców Województwa Śląskiego. Bardzo cenimy sobie wzajemne relacje, uczymy się od siebie, a każde ze spotkań z panią przewodniczącą to cenne doświadczenie i jednocześnie okazja do zacieśniania więzów z tym bardzo ważnym dla nas regionem, z którym mamy wiele projektów do realizacji, w tym Interreg SK-PL. Turystyka, współpraca gospodarcza oraz innowacje są wspólnym mianownikiem działań, które chcemy razem rozpocząć. Co więcej, chcemy kwestie współpracy poszerzać, wspólnie z Krajem Żylińskim i Morawsko-Śląskim stworzyć międzyregionalną platformę ze wspólną marketingową wizją rozwoju naszych ojczyzn. Otworzyć tym samym nową przestrzeń gospodarczą i biznesową. Strona słowacka chce skorzystać z naszych doświadczeń właśnie w zakresie innowacji. Chętnie służymy pomocą – podkreślił marszałek województwa Jakub Chełstowski.

Region leży na północnym zachodzie Słowacji, od strony zachodniej graniczy z Republiką Czeską, a od północy z Polską. Głównym miastem jest Żylina, zaś atrakcjami regionu są zamki: Orawski, Hričovský, Súľovský hrad, Likava, Liptovski. Ważnym miejscem na turystycznym szlaku jest miejscowość Vlkolinec wpisana na listę zabytków UNESCO.. Architekturę sakralną reprezentują drewniane kościoły w Świętym Krzyżu, Twardoszynie, Leštinách i Istebnym. Kuracje uzdrowiskowe oferują Rajeckie Cieplice (Rajecké Teplice), Turczańskie Cieplice oraz Lúčky.

Żyliński odpowiednik Województwa Śląskiego jest niezwykle malowniczy: Mała Fatra, Wielka Fatra, Choczskie Wierchy a przede wszystkim Tatry Zachodnie oraz Tatry Niskie są rajem dla wielbicieli turystyki pieszej i rowerzystów. Najchętniej odwiedzane są udostępnione dla zwiedzających jaskinie, jeziora zaporowe oraz parki wodne.

Śląskie i Kraj Żyliński łączy bardzo dobra współpraca transgraniczna. Perspektywy i plany na najbliższą przyszłość są jednak bardzo ambitne.

- Mamy za sobą już wiele wspólnych projektów czy wystaw, a nawet pobytów szkoleniowych. Ważne jest jednak, aby ciągle otwartym tematem była wzajemna edukacja. Imponujące są osiągnięcia i doświadczenia Województwa Śląskiego w zakresie innowacji w procesie transformacji. Nie ukrywam, że mile widziany byłby doradca ze strony Województwa Śląskiego, który pomógłby i nam w tym zakresie – przekonuje Iveta Chabadova, dyrektor Regionalnej Organizacji Turystycznej Kraju Żylińskiego.

- Chcemy przede wszystkim czerpać z doświadczeń Województwa Śląskiego, którego atrakcją turystyczną są Beskidy czy Żywiecczyzna. Rozwój turystyki w Kraju Żylińskim w oparciu o doświadczenia naszego sąsiada są pewnego rodzaju drogowskazem. Zależy nam na wypromowaniu turystycznej marki naszego regionu, zaktywizować go, przy czym należy brać pod uwagę jego specyfikę, bo w naszym przypadku aż 60 proc. powierzchni regionu to tereny chronione – dodaje Erika Jurinova.

Nowym podmiotem zajmującym się innowacjami jest INNOVIA - Żylińskie Centrum Innowacji są: Samorząd Żyliński, Miasto Żylina i Uniwersytet Żyliński. Wspomniane centrum powstało w 2021 roku.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Wizyta delegacji z Samorządowego Kraju Żylińskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Samorządowego Kraju Żylińskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Samorządowego Kraju Żylińskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Samorządowego Kraju Żylińskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Samorządowego Kraju Żylińskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Samorządowego Kraju Żylińskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Samorządowego Kraju Żylińskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Samorządowego Kraju Żylińskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Samorządowego Kraju Żylińskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Samorządowego Kraju Żylińskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Wizyta delegacji z Samorządowego Kraju Żylińskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS