Śląskie zaczyna działać w platformie CRiT

 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak
Rozpoczął prace Zespół Regionalny dla Inicjatywy Regionów Górniczych. Zespół jest nową inicjatywą zarządu województwa, która w sposób bezpośredni wiąże się z obecnością naszego województwa w Europejskiej Platformie współpracy dla regionów górniczych będących w okresie transformacji.

Zespołowi przewodniczy marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, a do współpracy zaprosił przedstawicieli Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., Głównego Instytutu Górnictwa, a także: Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - reprezentanci miast: Katowice, Rybnik, Jastrzębie-Zdrój i Marklowice. Zaproszenie do prac w Zespole marszałek skierował również do strony rządowej m.in.: Ministerstwa Energii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Wojewody Śląskiego, a także przedstawicieli spółek węglowych.

Marszałek Chełstowski podkreślił, że priorytetem Zespołu w najbliższej perspektywie będą prace na rzecz włączenia nowych projektów, w tym inicjatyw oddolnych, do planu działań transformacyjnych, zacieśnienie współpracy międzyregionalnej w ramach Platformy, w tym na poziomie międzynarodowym, a także lobbing na rzecz pozyskania adekwatnych środków na transformację regionów górniczych w ramach utworzonego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej.

Coal Regions in Transition (CRiT) czyli Platforma współpracy dla regionów górniczych w okresie transformacji powstała jesienią 2017 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej. Celem jej powołania jest stworzenie przestrzeni dla wymiany doświadczeń oraz wzmacniania działań , co ma pomóc w stworzeniu dogodnych warunków dla zmian w regionach pogórniczych, a także otwarciu się na nowe możliwości rozwojowe poprzez transformację systemu energetycznego, eko-innowacji i dbałości o czyste powietrze.

Działania strony polskiej w ramach inicjatywy CRiT są koordynowane na poziomie krajowym przez Ministerstwo Energii oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Województwo Śląskie jest pierwszym i jeszcze do niedawna jedynym regionem z Polski, który zyskał akces Komisji Europejskiej i został włączony w grono kilku europejskich regionów zrzeszonych w ramach Platformy. Obecnie przystąpienie do inicjatywy CRiT zgłosiły kolejne dwa polskie regiony tj. Wielkopolska oraz Dolny Śląsk.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Tomasz Żak  fot. BP Tomasz Żak  fot. BP Tomasz Żak