Solidny budżet na trudne czasy

Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego fot. Tomasz Żak / UMWS
1 miliard 666 milionów 792 tysiące 847 złotych po stronie dochodów i 1 mld 960 mln 874 tys. po stronie wydatków – tak będzie wyglądał budżet województwa na zbliżający się 2021 rok

Podczas dzisiejszej sesji Sejmiku przyjęto także projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej rozpisanej do 2030 roku. W przypadku obu kluczowych uchwał, nikt z radnych nie zagłosował przeciw.

Mimo pandemii koronawirusa i jej skutków, przyszłoroczny budżet rysuje się optymistycznie.

"Dokument uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz komisji, podczas których był analizowany i procedowany" – przypomniał radny Stanisław Baczyński, przewodniczący komisji budżetu, skarbu i finansów Sejmiku województwa.

"Zdecydowanym priorytetem dla zarządu i Sejmiku jest zrównoważony rozwój Województwa Śląskiego. Przygotowaliśmy rekordowy budżet, w którym aż 39,6 procent wydatków to tzw. wydatki majątkowe. Na inwestycje przeznaczymy ponad 775 mln zł. To dalsza modernizacja Parku Śląskiego i Planetarium Śląskiego. Priorytetowe zadania to również inwestycje drogowe, ochrona zdrowia i działania mające na celu poprawę jakości powietrza. Konsekwentnie zwiększamy wydatki na kulturę. Czekają nas również światowej rangi wydarzenia sportowe na Stadionie Śląskim" – podkreśla marszałek województwa Jakub Chełstowski.

Projekt uchwały budżetowej był zrównoważony przychodami w kwocie 372 mln 475 tys. 874 zł, na którą składają się: środki kredytowe (274 mln 158 tys. 43 zł), spłaty rat udzielonych pożyczek (11 mln 950 tys. 161 zł) oraz wynik finansowy budżetu za 2019 r. – 86 mln 367 tys. 670 zł. Oszacowane na 2021 rok dochody są o ponad 14 procent niższe od planu po zmianach na dzień 30 września br. Decyduje o tym przede wszystkim prognozowany spadek wpływów z udziałów województwa w CIT i PIT co jest związane z aktualną sytuacją gospodarczą w dobie pandemii.  

Kluczowe inwestycje zaplanowane na rok przyszły to modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego, które będzie funkcjonowało jako Śląski Park Nauki oraz realizacja projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego: będzie to budowa i modernizacja dróg wojewódzkich, modernizacja Opery Śląskiej i projekt „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” skierowany do przedsiębiorców. Promowany będzie Stadion Śląski. Popularny „Kocioł Czarownic” od sierpnia tego roku jest oficjalnym Narodowym Stadionem Lekkoatletycznym. W przyszłym roku będzie zaś gospodarzem aż czterech dużych imprez: Mistrzostwa Świata w Sztafetach, Drużynowych Mistrzostwa Europy oraz Memoriałów: im. Janusza Kusocińskiego i Kamili Skolimowskiej. 

Wydatki na drogi wojewódzkie stanowią prawie 72 proc. wydatków całego działu i jest to o 2 proc. więcej niż w tym roku. Drugie miejsce zajmują wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. Trzecie miejsce to wydatki na administrację publiczną, przy czym zaplanowany ich wzrost związany jest m.in.: z wejściem w życie Pracowniczych Planów Kapitałowych i podwyżką najniższego wynagrodzenia, promocją województwa, w tym z organizacją wspomnianych już imprez na Stadionie Śląskim oraz z pomocą w internacjonalizacji MŚP, pomocą techniczną na realizację RPO. 

Wydatki majątkowe wynoszą 775 mln 961 tys. 504 zł. Tu warto zaznaczyć, że od 2016 roku na inwestycje takie, jak wszelkiego rodzaju budowy, modernizacje i zakupy województwo przeznaczało średnio około 32 proc. środków finansowych. W 2016 rok - wskaźnik ten wynosił 27 proc., w tym roku wzrosły one do 39,9 proc., zaś w roku przyszłym będzie to ogółem 39,6 proc. wydatków.

"Ten poziom klasyfikuje nas w krajowej czołówce i świadczy o dynamice rozwoju regionu" – zauważył radny Dariusz Iskanin. 

Przykłady to m.in. zadania drogowe (kwota 547 mln 145 tys. 235 zł). Na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych planowana jest kontynuacja czterech projektów własnych o wartości 363 mln 026 tys. 523 zł, z czego 168 mln 668 tys. 245 zł to środki unijne. Jest to budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od włączenia do DK nr 45 w gminie Rudnik do granicy Rybnika – etap 4 i etap 5 Wschodnia Obwodnica Raciborza (93 mln zł); przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933 (134 mln 690 tys. 925 zł); drugi etap przebudowy DW 791 na odcinku od DK1 do DK 78 (95 mln 778 tys.765 zł) oraz drugi etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 913, od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86 (39 mln 556 tys. 833 zł) 

Ponad 182 mln zł pochłonie organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych przez spółki POLREGIO i Koleje Śląskie . 28,5 mln zł zostanie przeznaczonych na realizację porozumień zawartych z powiatami dotyczących letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich oraz wykonanie robót interwencyjnych związanych z realizacją zadań bieżącego ich utrzymania. Ponad 14,5 mln zł trafi na zadania inwestycyjne na drogach wojewódzkich powierzonych do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego. Kwotą 2 mln zł w formie dotacji województwo wesprze katowicki AWF, zaś środki trafią na budowę hali lekkoatletycznej ze strzelnicą sportową, która powstanie przy ulicy Zgrzebnioka. Ponad 84,5 mln zł zostanie przeznaczonych na ochronę zdrowia, z czego 33,2 mln zł na inwestycje. Blisko 40 mln zł trafi na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie jednostek oświatowych, na odnawialne źródła energii przeznaczonych będzie prawie 15 mln zł. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego to kwota 223 mln 918 tys. zł. 

W planach budżetowych na rok przyszły znalazły się kredyty: na modernizację i rozbudowę Planetarium Śląskiego (blisko 25,5 mln zł) oraz inwestycje na drogach wojewódzkich (170 mln zł). Co prawda nie udało się uniknąć zaplanowania kredytu na spłatę wcześniejszych zobowiązań kredytowych Województwa Śląskiego, ale kwota na ten cel jest o 40 mln niższa niż w latach poprzednich i wynosi 78,4 mln zł. Według założeń, nowe zobowiązania zostaną spłacone do 2030 roku. Brak konieczności wydłużenia Wieloletniej Prognozy Finansowej województwa oznacza, że kredyty z lat 2014-2016 będą spłacone do końca 2025 roku. 

Pomoc od województwa otrzymają w przyszłym roku gminy utrzymujące się przede wszystkim z turystyki. Pandemia w dużej mierze pomniejszyła wpływy do ich budżetów. W pierwszym kwartale wsparcie mają uzyskać gminy górskie, w drugim – gminy jurajskie. Wymieniona kwota pomocy to 100 mln zł. 

Podczas sesji przyjęto także uchwały rocznicowe – 2021 rok będzie Rokiem Górali Województwa Śląskiego oraz upamiętnieniem wybuchu III Powstania Śląskiego. Przed rozpoczęciem obrad, w związku z kolejną rocznicą ogłoszenia Stanu Wojennego krótką modlitwą oddano hołd pomordowanym przed kopalnią „Wujek” górnikom w grudniu 1981 roku. Goszczący na sesji o. Mariusz Tabulski, przeor klasztoru na Skałce i rektor WSD Paulinów, podsumował obchody związane z Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W holu gmachu Sejmu Śląskiego można zobaczyć okolicznościową wystawę poświęconą Prymasowi Tysiąclecia. 

Odznaczeniami Województwa Śląskiego uhonorowano Górniczą Orkiestrę Dętą „Bytom” im. Józefa Słodczyka występującą pod batutą Dariusza Kasperka oraz Juliusza Ursyna-Niemcewicza, artystę Opery Śląskiej w Bytomiu. 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Filmy