W Jaworznie powstanie fabryka elektrycznej Izery

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Miasto wybrano najlepszą spośród 30 analizowanych przez ElectroMobility Poland lokalizacji. Inwestycja ma rozpocząć się już jesienią 2021 roku. Projekt zyska finansowe wsparcie rządu

Memorandum dotyczące współpracy przy przygotowaniu terenu do inwestycji podpisali: minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, przedstawiciele ElectroMobility Poland, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, marszałek województwa Jakub Chełstowski, władze miasta Jaworzna oraz zarząd Lasów Państwowych. Wbicie łopaty pod inwestycję jest planowane w roku 2021. Dzięki nowej fabryce zatrudnienie ma znaleźć do 15 tys. osób: 3 tys. w zakładzie oraz 12 tys. dostawców i kooperantów. 

- Wokół projektu udało nam się zjednoczyć partnerów z wielu instytucji. Dzięki połączeniu ich zaangażowania i potencjałów plan budowy fabryki zyskał realny kształt. Teraz wszystkie strony muszą intensywnie działać, aby doprowadzić do finalizacji projektumówi minister Michał Kurtyka. – Inwestycja jest ważnym elementem planu dla Śląska i pozwala nam rozwijać innowacyjny przemysł, który tworzy w regionie m.in. trwałe miejsca pracy. Izera jest szansą dla sprawnie tu funkcjonującej branży automotive i na wykorzystanie potencjału elektromobilności, która doskonale wpisuje się w krajobraz gospodarczy regionu.  

Minister Kurtyka zapowiedział również rządowe wsparcie projektu ze względu na jego strategiczne znaczenie. 

– Budowanie lokalnej specjalizacji, generowanie impulsu rozwojowego dla polskich przedsiębiorców kluczowych branż, kreowanie popytu na nowoczesne usługi oraz technologie, czy transformacja regionów i efektywniejsze wykorzystanie środków stymulujących transformację powinno być rolą państwa. Wiele krajów wspiera kluczowe dla ich gospodarek projekty. Państwo, które myśli perspektywicznie, potrafi zdefiniować strategiczne obszary umożliwiające rozwój gospodarczy kraju. Takim właśnie jest projekt polskiej marki samochodów elektrycznychprzekonuje. 

Piotr Zaremba, prezes ElectroMobility Poland zwraca uwagę na czynniki, które sprawiają, że Śląsk jest optymalnym miejscem lokalizacji fabryki. - Na początkowym etapie rozważaliśmy prawie 30 lokalizacji, w tym kilka na Śląsku. We współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu oraz firmą doradczą specjalizującą się w podobnych procesach, dokładnie sprawdzaliśmy każdą z nich. Kluczową rolę odgrywały takie czynniki jak: dostęp do mediów, infrastruktury drogowej, ukształtowanie i sposób użytkowania terenu oraz kwestie prawne związane z własnością gruntów. Ważna była nie tylko możliwość zbudowania fabryki, ale też odpowiedniego zaplecza logistycznego i stworzenie parku dostawców w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu. Jaworzno daje największy potencjał w tym zakresie, stąd po dokładnych i szczegółowych analizach wskazaliśmy właśnie to miejsce. Dodatkową gwarancją powodzenia tego projektu są partnerzy, którym deklarują wsparcie i zaangażowanie, aby doprowadzić inwestycję do końca. W związku z koniecznością przeprowadzenia przed rozpoczęciem budowy fabryki odpowiednich prac przygotowawczych produkcja aut rozpocznie się w 2024 roku. Jestem przekonany, że czas zainwestowany teraz zwróci się na dalszych etapach projektu  – podkreśla Zaremba.  

Jakub Chełstowski marszałek województwa śląskiego podkreśla, że przyszłość regionu będzie oparta między innymi na innowacyjnych przedsięwzięciach. Atuty takie jak tradycja przemysłowa kryją w sobie ogromny potencjał. 

– Przyjmując nową strategię województwa „Zielone Śląskie 2030” wyznaczyliśmy kierunek rozwoju dla regionu. Kierunek, który uwzględnia proces transformacji województwa. Transformacja winna być planowana na lata i nie może wykluczać żadnego z uczestników. Wspieramy takie projekty jak budowa fabryki Izera w Województwie Śląskim, gdyż jest to strategiczne działanie łączące rozwój gospodarczy z troską o ekologię i czyste powietrze. Jesteśmy liderem w Europie pod kątem oferty stworzonej w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Mamy ambicje, aby w tym zrównoważonym rozwoju kwestie srodowiska naturalnego, kwestie społeczne również były mocno zaakcentowane. Współpraca z administracja rządową premiera Mateusza Morawieckiego, z ministrem klimatu i środowiska Michałem Kurtyką, ze strefą ekonomiczną, samorządami i przedsiębiorcami z pewnością przyczynić się może do osiągnięcia wspólnego sukcesu. Takim bez wątpię będzie powodzenie tego projektu a co za tym idzie dalszy rozwój województwa śląskiego i Polski – przekonuje marszałek województwa. 

Fabryka będzie zlokalizowana na terenach należących do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która skupia ponad 400 nowoczesnych firm, które inwestując blisko 40 mld zł. utworzyły ponad 80 tys. nowych miejsc pracy, w tym mały i wielki biznes, firmy globalne i rodzinne. - W strefie działają w pełni zautomatyzowane fabryki oraz firmy specjalizujące się w inteligentnych rozwiązaniach. Nasz flagowy klaster Silesia Automotive and Advanced Manufacturing skupia obecnie ponad sto kilkadziesiąt firm motoryzacyjnych i jest w elitarnym gronie 15 Krajowych Klastrów Kluczowych. To tutaj funkcjonuje znaczna część firm produkujących komponenty do samochodów, które mogą stać się partnerami EMP i pomóc w tworzeniu lokalnego łańcucha dostaw. Jesteśmy motorem napędowym branży automotive. To na Śląsku bije motoryzacyjne serce Polski i chcemy, żeby było to serce elektromobilne - mówi Janusz Michałek, prezes KSSE. 

 – To w naszym mieście na drogi wyjechał pierwszy autobus elektryczny w Polsce. Byliśmy także nominowani do prestiżowej nagrody EU Urban Road Safety Award. Fabryka pierwszego polskiego samochodu elektrycznego doskonale wpisuje się w nasze działania i mamy nadzieję, że będzie pociągać za sobą kolejne szanse na rozwój naszych przedsiębiorców i mieszkańców – konkluduje prezydent Jaworzna, Paweł Silbert. 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS

Linki do stron zewnętrznych
Izera - Polska marka aut elektrycznych

Filmy