Święto ambasadorów piękna małych ojczyzn

 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS
Przewodnicy turystyczni 21 lutego obchodzą swoje święto

„Dla nas jesteście ambasadorami piękna małych ojczyzn, o których, jak nikt potraficie opowiadać i dzielić się wiedzą o ich historii”. podkreślił wicemarszałek Wojciech Kałuża, podczas uroczystego spotkania z przedstawicielami stowarzyszeń i organizacji turystycznych, które odbyło się w Sali Sejmu Śląskiego.

Święto zostało ustanowione przed 30 laty, w 1989 r. podczas III Konwencji Światowej Federacji Stowarzyszeń Przewodników Turystycznych (World Federation of Tourist Guide Associations – WFTGA), która odbyła się w Nikozji na Cyprze. Tradycja honorowania przewodników turystycznych wciąż jest żywa. Co ważne, przewodników – choć często jest to praca oparta o wolontariat – wciąż przybywa. W całej Polsce jest ich około 76 tysięcy. W naszym regionie, w ubiegłym roku, ich grono powiększyło się o kolejnych tysiąc osób. Uroczystość w Sali Sejmu Śląskiego byłą okazją, by podziękować im za pracę. Przewodnicy otrzymali również odznaczenia za krzewienie turystyki.

„Turystyka to zdobywanie wiedzy o miejscach i ludziach tworzących ich historię. Ale także bardzo ważna gałąź gospodarki. Nasz region jest postrzegany przez turystów, jako niezwykle atrakcyjny. Dzięki wam możemy pokazać jego potencjał”, podsumował wicemarszałek Wojciech Kałuża, anonsując powołanie Rady Turystyki, która w praktyce ma przyczynić się do promocji województwa.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS