Tegoroczne „Święto Miodu” odbędzie się w Kośmidrach w gminie Pawonków

 Śląskie dla pszczół. fot. Tomasz Żak / UMWS Śląskie dla pszczół. fot. Tomasz Żak / UMWS
Rozstrzygnięto dwa konkursy w ramach programu „Śląskie dla pszczół”

W Sali Sejmu Śląskiego wręczono czeki w konkursach dotyczących wsparcia zadań publicznych realizowanych w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego „Śląskie dla pszczół” oraz w zakresie organizacji wydarzenia „Święto Miodu” Województwa Śląskiego w 2024 roku. 

W uroczystości uczestniczyli: członek Zarządu Województwa Śląskiego Grzegorz Boski, wiceprzewodniczący Sejmiku Stanisław Gmitruk oraz radni Marek Bieniek, Jarosław Szczęsny i Grzegorz Wolnik. 

Celem Konkursu „Śląskie dla pszczół” jest wsparcie zadań w zakresie ochrony pszczół miodnych i owadów zapylających, edukacji ekologicznej i promocji pszczelarstwa na terenie województwa śląskiego. Na ten cel przeznaczono 150 000 zł.  

W konkursie złożono 20 ofert, 7 ofert nie spełniło wymagań formalnych. Spośród 13 ofert komisja konkursowa przyznała dofinasowanie 7 projektom. 

Dofinansowanie przeznaczone zostanie m.in. na zasiew lub nasadzenia rodzimych roślin miododajnych, poprawę warunków sanitarnych rodzin pszczelich oraz działania edukacyjne propagujące wiedzę z zakresu roli pszczół i owadów zapylających w środowisku, ich ochrony oraz dobrych praktyk związanych z rozwojem pasiek i hodowli. Przekazane środki pozwolą także na przeprowadzenie szkoleń dla pszczelarzy oraz promocję pszczelarstwa i propagowanie wiedzy nt. znaczenia produktów pszczelich oraz ich walorów zdrowotnych i odżywczych. 

W konkursie dotyczącym organizacji wydarzenia „Święto Miodu” Województwa Śląskiego w 2024 roku złożono 5 ofert. Komisja konkursowa przyznała dofinansowanie w wysokości 50 000 zł na realizację zadania ofercie z najwyższą liczbą punktów. Organizacją II edycji  „Święto Miodu” zajmie się Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie. Wydarzenie odbędzie się 4 sierpnia br., w Kośmidrach w gminie Pawonków.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Śląskie dla pszczół. fot. Tomasz Żak / UMWS Śląskie dla pszczół. fot. Tomasz Żak / UMWS Śląskie dla pszczół. fot. Tomasz Żak / UMWS Śląskie dla pszczół. fot. Tomasz Żak / UMWS Śląskie dla pszczół. fot. Tomasz Żak / UMWS Śląskie dla pszczół. fot. Tomasz Żak / UMWS Śląskie dla pszczół. fot. Tomasz Żak / UMWS Śląskie dla pszczół. fot. Tomasz Żak / UMWS Śląskie dla pszczół. fot. Tomasz Żak / UMWS Śląskie dla pszczół. fot. Tomasz Żak / UMWS Śląskie dla pszczół. fot. Tomasz Żak / UMWS Śląskie dla pszczół. fot. Tomasz Żak / UMWS Śląskie dla pszczół. fot. Tomasz Żak / UMWS Śląskie dla pszczół. fot. Tomasz Żak / UMWS Śląskie dla pszczół. fot. Tomasz Żak / UMWS Śląskie dla pszczół. fot. Tomasz Żak / UMWS Śląskie dla pszczół. fot. Tomasz Żak / UMWS Śląskie dla pszczół. fot. Tomasz Żak / UMWS Śląskie dla pszczół. fot. Tomasz Żak / UMWS Śląskie dla pszczół. fot. Tomasz Żak / UMWS Śląskie dla pszczół. fot. Tomasz Żak / UMWS Śląskie dla pszczół. fot. Tomasz Żak / UMWS Śląskie dla pszczół. fot. Tomasz Żak / UMWS Śląskie dla pszczół. fot. Tomasz Żak / UMWS Śląskie dla pszczół. fot. Tomasz Żak / UMWS Śląskie dla pszczół. fot. Tomasz Żak / UMWS

Załączniki
Wyniki konkursów [PDF 358,1kB]