Wsparcie lokalnych projektów i inwestycji

 Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion zachodni i subregion centralny. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion zachodni i subregion centralny. fot. Tomasz Żak / UMWS
Podpisano pierwsze umowy w ramach tegorocznej edycji konkursu „Inicjatywa Sołecka”

Ponad 1,3 mln zł dla lokalnych inicjatyw z subregionu centralnego i ponad 350 tys. złotych dla gmin z subregionu zachodniego zostało przekazanych w formie symbolicznych czeków podczas uroczystości, która odbyła się w Sali Sejmu Śląskiego. Środki zostaną przeznaczone na realizację 48 zadań.

W uroczystość uczestniczyli: członek Zarządu Województwa Śląskiego Grzegorz Boski, wiceprzewodniczący Sejmiku Stanisław Gmitruk oraz radni Jarosław Szczęsny i Grzegorz Wolnik.

Celem konkursu jest wspieranie działalności sołtysów w celu realizacji przedsięwzięć i zadań, które służą rozwojowi lokalnej społeczności. Dzięki otrzymanej pomocy finansowej wiele gmin może pochwalić się nową infrastrukturą, która podnosi atrakcyjność obszarów wiejskich. Ponadto, realizowane zadania promują dziedzictwo kulturowe, walory przyrodnicze i turystyczne, a także integrują lokalną społeczność.

O pomoc finansową ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach konkursu mogły ubiegać się sołectwa za pośrednictwem gmin. Przyjęto, iż limit pomocy finansowej dla gminy wynosi 120 tys. zł.

Subregion zachodni:

 • Liczba złożonych wniosków 30 na łączną kwotę 1 940 819,31 zł.
 • Liczba wniosków objętych dofinasowaniem 13 na kwotę 365 311,89 zł.

Subregion centralny:

 • Liczba złożonych wniosków 88 na kwotę 3 616 185,96 zł.
 • Liczba wniosków objętych dofinasowaniem 32 na kwotę 1 325 654,86 zł.

W ramach tegorocznego naboru udział w konkursie wzięło 98 gmin z terenu województwa śląskiego. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wpłynęło 247 wniosków na kwotę 10 756 811,34 zł. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej w ramach konkursu została udzielona 117 zadaniom na kwotę 4 996 093,93 zł.

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion zachodni i subregion centralny. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion zachodni i subregion centralny. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion zachodni i subregion centralny. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion zachodni i subregion centralny. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion zachodni i subregion centralny. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion zachodni i subregion centralny. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion zachodni i subregion centralny. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion zachodni i subregion centralny. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion zachodni i subregion centralny. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion zachodni i subregion centralny. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion zachodni i subregion centralny. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion zachodni i subregion centralny. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion zachodni i subregion centralny. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion zachodni i subregion centralny. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion zachodni i subregion centralny. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion zachodni i subregion centralny. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion zachodni i subregion centralny. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion zachodni i subregion centralny. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion zachodni i subregion centralny. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion zachodni i subregion centralny. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion zachodni i subregion centralny. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion zachodni i subregion centralny. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion zachodni i subregion centralny. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion zachodni i subregion centralny. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion zachodni i subregion centralny. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion zachodni i subregion centralny. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion zachodni i subregion centralny. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion zachodni i subregion centralny. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion zachodni i subregion centralny. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion zachodni i subregion centralny. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion zachodni i subregion centralny. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion zachodni i subregion centralny. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion zachodni i subregion centralny. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion zachodni i subregion centralny. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion zachodni i subregion centralny. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion zachodni i subregion centralny. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion zachodni i subregion centralny. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion zachodni i subregion centralny. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion zachodni i subregion centralny. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion zachodni i subregion centralny. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion zachodni i subregion centralny. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion zachodni i subregion centralny. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion zachodni i subregion centralny. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion zachodni i subregion centralny. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion zachodni i subregion centralny. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion zachodni i subregion centralny. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion zachodni i subregion centralny. fot. Tomasz Żak / UMWS Marszałkowski konkurs „Inicjatywa Sołecka”; subregion zachodni i subregion centralny. fot. Tomasz Żak / UMWS

Linki do stron zewnętrznych
Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa Sołecka” - 2024