Trasą N-S dojedziemy do autostrady

 Trasa N-S w Rudzie Śląskiej. fot. arch. UMWS Maciej Dziąbek Trasa N-S w Rudzie Śląskiej. fot. arch. UMWS Maciej Dziąbek
Ruszy budowa trasy N-S w Rudzie Śląskiej od ul. Bielszowickiej do autostrady A4. To kolejna ważna dla tej części regionu inwestycja drogowa

Koszt całkowity inwestycji to 266 780 628,49 zł. Wydatki kwalifikowalne sięgną 239 551 232,69 zł, zaś dofinansowanie UE wyniesie 203 618 547,78 zł. Planowany termin zakończenia prac to grudzień 2027 roku.

- Nowoczesna infrastruktura drogowa jest warunkiem gospodarczego rozwoju. W kontekście tej inwestycji możemy również przekonać się jak „pracują” środki unijne, które zostaną wykorzystane na ten cel – akcentuje marszałek Wojciech Saługa.

- Jest to inwestycja, która finalnie usprawni komunikację w samym sercu aglomeracji. Jazda będzie dużo bardziej komfortowa – dodaje radna Sejmiku województwa, Urszula Koszutska.

Przedmiotem projektu jest budowa odcinka trasy N-S od ulicy Bielszowickiej do połączenia z autostradą A-4 w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej, obejmującego budowę drogi wojewódzkiej o długości ok. 690 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Projekt przewiduje: budowę odcinka trasy N-S od ulicy Bielszowickiej (bez węzła) do połączenia z autostradą A-4 (bez węzła), budowę łącznicy P-1 łączącej ul. 1 Maja z Trasą N-S w okolicach ul. Mostowej, przebudowę ul. 1 Maja od przejazdu kolejowego do autostrady A4 i wlotów dróg poprzecznych do ul. 1 Maja: ul. Wyzwolenia, ul. Polna, ul. Mostowa oraz ul. Olimpijska. W ramach inwestycji powstaną także drogi dojazdowe do obsługi infrastruktury, parkingi dla samochodów osobowych, chodniki i ścieżki rowerowe, montaż oświetlenia (jezdni oraz ciągów pieszych i rowerowych). Powstaną elementy systemu odwodnienia oraz separatory, osadniki, zbiorniki retencyjne, a bariery ochronne, oznakowanie poziome i pionowe poprawią bezpieczeństwo. Wykonane zostaną także ekrany akustyczne oraz system zarządzania ruchem (telematyka – znaki zmiennej treści VMS, wideodetekcja).

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Trasa N-S w Rudzie Śląskiej. fot. arch. UMWS Maciej Dziąbek Trasa N-S w Rudzie Śląskiej. fot. arch. UMWS Maciej Dziąbek Trasa N-S w Rudzie Śląskiej. fot. arch. UMWS Maciej Dziąbek Trasa N-S w Rudzie Śląskiej. fot. arch. UMWS Maciej Dziąbek Trasa N-S w Rudzie Śląskiej. fot. arch. UMWS Maciej Dziąbek