Uroczyście i roboczo

 fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS
Dwie sesje Sejmiku Województwa Śląskiego w ramach 8. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Tradycją stało się organizowanie podczas Europejskiego Kongresu MSP sesji Sejmiku Województwa Śląskiego, przy ścisłej współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach. Radni obradowali podczas dwóch posiedzeń.

Sesja uroczysta odbywała się pod hasłem „100-lecie odzyskania niepodległości”. Stanisław Gmitruk, przewodniczący Sejmiku, obrady zaczął od przypomnienia innego historycznego wydarzenia. Kilka dni temu minęła 40. rocznica powołania na tron Piotrowy kardynała Karola Wojtyły. Późniejszy pontyfikat Jana Pawła II miał spory wpływ na wiele dziedzin naszego życia.

„Nie brakuje w naukach Jana Pawła II także wskazań dla przedsiębiorców i pracodawców. Ojciec Święty powtarzał, żeby nie koncentrować się tylko na posiadaniu i zdobywaniu. Podkreślał ogromną rolę dzielenia się” – przypomniał przewodniczący Sejmiku.

W trakcie posiedzenia głos zabrali zaproszeni goście.

„Historia Śląska zaczyna się tak naprawdę 15 lipca 1920 r. Wtedy przyjęto ustawę powołującą do życia autonomiczną jednostkę administracyjną – województwo śląskie. To nic innego jak protoplasta dzisiejszego samorządu terytorialnego. Obecnie nawiązujemy do tej tradycji sprzed 100 lat. I chyba robimy to dobrze, skoro przyjęcie przez Sejm Kontraktowy przepisów o samorządzie gminnym cały czas bardzo dobrze oceniane jest przez Polaków” – przekonywał Jerzy Steinhoff, wicepremier w gabinecie Jerzego Buzka, obecnie przewodniczący Rady RIK w Katowicach.

Z kolei prof. Jan Malicki, były dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach, przywołał jedno z przemówień Wojciecha Korfantego, zdaniem prelegenta – o kluczowym znaczeniu tak dla Śląska, jak i całej Polski. „Przemówienie z 25 października 1918 r. przed niemieckimi parlamentarzystami jest bez wątpienia jednym z najważniejszych przemówień Korfantego. Wtedy usłyszeć można było głos mówiąc o jedności ziem polskich koncentrujących wszystkich nas jako jeden naród – naród polski” – wspominał Malicki.

Sto lat historii i odzyskania przez nasz kraj niepodległości to także czas, kiedy działalności gospodarcza ulegała wielu modyfikacjom. O tym, że wspomniano o niej pierwszy raz tak naprawdę w konstytucji z 17 marca 1921 r., przypomniał Tomasz Zjawiony, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

„Tam, w tej konstytucji, w jednym z pierwszych artykułów stwierdzono, że działalność gospodarcza jest dostępna dla każdego. Później niestety różnie z tym bywało. W latach PRL-u trudno było mówić o jakiejkolwiek wolności, też gospodarczej. Wszystko zmienia się tak naprawdę w 1988 r. – od tak zwanych ustaw Wilczka. Dzisiaj, po wielu już latach, zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że ów biznes jest bardzo ważnym elementem trójkąta współpracy ze środowiskiem naukowym i samorządowym. Pamiętajmy jednak przy tej okazji, że przepisy tak jak potrafią pomagać, tak niestety też przeszkadzać. Utarło się, że im większy nieład w państwie, tym więcej ustaw jest potrzebnych” – stwierdził Tomasz Zjawiony.

Na efektach współpracy na linii biznes-nauka-samorząd i o tym, w jakim kierunku powinna ona ewoluować – skoncentrował się w swoim wystąpieniu marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.

„Ta współpraca nie jest wyborem, a raczej koniecznością. Przecież dzisiaj sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw wytarza 50 proc. całego PKB i stanowi o 70 proc. miejsc pracy. Po 1989 r. wiele spraw się powiodło, ale kilka nie poszło tak jak powinno. Wolność gospodarcza zdecydowanie należy do tej pierwszej grupy i jest czymś, czym może się z podniesioną głową chwalić. My w województwie śląskim wspieramy MSP jak tylko możemy, w czym bardzo nam pomagają fundusze europejskie. Teraz, po kolejnych rozmowach z Komisją Europejską, stworzyliśmy regionalne specjalizacje idące w kierunku np. medycyny, nowoczesnych technologii czy zielonej gospodarki. I na tego typu innowacje będą środki. Za chwilę też będziemy świadkami pierwszego projektu wspierającego śląskich przedsiębiorców autorstwa naszego Stowarzyszenia Pro Silesia Biznes-Nauka-Samorząd” – zapowiadał marszałek.

Zwieńczeniem uroczystej sesji było wręczenie Złotych Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

Po uroczystym posiedzeniu radni sejmiku podjęli procedowanie podczas zwyczajnej – roboczej sesji. W jej porządku obrad znalazły się m.in. projekty uchwał dotyczących ustalenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Województwa Śląskiego, zmian w budżecie województwa i Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2018-2030. Nie zabrakło również uchwały w sprawie zmian obszaru i granic Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz w kwestii powierzenia organizatorowi publicznego transportu zbiorowego zadań własnych województwa śląskiego.

Ostatnią sesję Sejmiku Województwa Śląskiego V kadencji zaplanowano na 12 listopada br.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS 


tagi: