Uwaga klienci Agencji Turystycznej TRAF II

 fot. arch. BP Tomasz Żak fot. arch. BP Tomasz Żak
Informacja od ubezpieczyciela - zgłaszanie roszczeń

Komunikat dla podróżnych organizatora turystyki: Agencja Turystyczna TRAF II Aleksandra Zakroczymska z siedzibą w Chorzowie przy ul. Krzywej 15.

18 listopada 2020r. Marszałek Województwa Śląskiego otrzymał od organizatora turystyki Agencja Turystyczna TRAF II Aleksandra Zakroczymska oryginał oświadczenia o niewypłacalności.

Z informacji przekazanych przez organizatora turystyki, żaden z podróżnych nie przebywa obecnie poza granicami kraju. 

Agencja Turystyczna TRAF II posiada gwarancję ubezpieczeniową wystawioną przez AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. Gwarancja obejmuje ochroną wszystkie umowy o udział w imprezie turystycznej zawarte z podróżnymi w okresie jej obowiązywania.

Podróżni, których umowy o udział w imprezie turystycznej nie zostały lub nie zostaną zrealizowane przez Agencję Turystyczną TRAF II mają możliwość składania roszczeń do gwaranta: AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Roszczenie z tego tytułu należy kierować on-line, zgodnie z instrukcją.

W przypadku braku możliwości wypełnienia formularza on-line lub wysłania zgłoszenia na adres mailowy: gwarancje.turystyczne@axa.pl można przysłać komplet dokumentów na adres korespondencyjny:

AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.
Departament Likwidacji Szkód Korporacyjnych
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

Składając roszczenie należy dołączyć:

  1. Kopię umowy o udział w imprezie turystycznej zawartej między podróżnym a Agencją Turystyczną TRAF II lub kopię dokumentów potwierdzających nabycie powiązanych usług turystycznych, za których realizację jest odpowiedzialna Agencja Turystyczna TRAF II,
  2. Kopie dowodów wpłaty na rzecz Agencji Turystycznej TRAF II należności za imprezę turystyczną lub powiązane usługi turystyczne, związanych z zawartą umową,
  3. Formularz zgłoszenia roszczenia z oświadczeniem stwierdzającym niewykonanie przez Agencję Turystyczną TRAF II usług turystycznych  o określonej wartości i oświadczenie zawierające wskazanie rachunku bankowego, na który na nastąpić wypłata środków z gwarancji lub wskazanie innego sposobu wypłaty zabezpieczenia.

Załączniki
Formularz zgłoszenia roszczenia [PDF 75,7kB]

Linki do stron zewnętrznych
Formularz on-line