W trosce o czyste powietrze

Konferencja prasowa dot. ewaluacji wdrażania tzw. uchwały antysmogowej. fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja prasowa dot. ewaluacji wdrażania tzw. uchwały antysmogowej. fot. Tomasz Żak / UMWS
Władze regionu podsumowały wdrażanie uchwały antysmogowej w województwie śląskim i działania związane z ochroną powietrza

W konferencji prasowej uczestniczył marszałek Jakub Chełstowski oraz Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

„Troska o środowisko naturalne oraz jakość życia mieszkańców naszego województwa są priorytetem Zarządu i Sejmiku Województwa Śląskiego. Jesteśmy szczególnym regionem w skali kraju z uwagi na wysoki stopień urbanizacji i uprzemysłowienia. W czerwcu Sejmik przyjął Program ochrony powietrza dla województwa śląskiego, a we wrześniu zaktualizowano strategię rozwoju regionu do 2030 r. pod nazwą „Zielone Śląskie”. Oba dokumenty, wraz z realizowaną z powodzeniem od 3 lat uchwałą antysmogową wpisują się w cele transformacji energetycznej regionu, która trwa nieprzerwanie w różnej formule już od 30 lat. „Zielone Śląskie to kompletna transformacja w ramach posiadanych środków, które pojawiły się w programach rządowych, środków z Unii Europejskiej oraz środków regionalnych” - podkreślał marszałek województwa, Jakub Chełstowski.

W ramach ewaluacji uchwały antysmogowej do wszystkich gmin województwa zostanie wysłana ankieta badająca potrzeby samorządów w zakresie prowadzonych przez nie działań. Analiza tych potrzeb i doświadczeń gmin może doprowadzić do wprowadzenia zmian w uchwale, co ułatwi samorządowcom walkę ze smogiem. Istotne jest też zapewnienie funduszy niezbędnych do realizacji tych działań, przede wszystkim w ramach tworzonego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027. Wyniki ankiety pozwolą władzom regionu tak zaprogramować środki finansowe, aby nie zabrakło funduszy na proces poprawy jakości powietrza.

Izabela Domogała wspominała o innych działaniach związanych z ochroną powietrza, realizowanych przez władze regionu. To m.in. powołanie doraźnej komisji ds. klimatu w Sejmiku Województwa Śląskiego, przyjęcie programu ochrony powietrza, czy działania edukacyjne skierowane do najmłodszych mieszkańców, w tym przekazanie przedszkolom z regionu 500 oczyszczaczy powietrza ( w tym roku do przedszkoli trafi kolejnych 1000 oczyszczaczy powietrza).

Konferencję prasową na język migowy tłumaczył Adam Leśniak, pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Województwo Śląskie wychodzi w ten sposób naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom środowiska osób z niepełnosprawnościami i usuwa bariery komunikacyjne.

Warto przypomnieć, że obowiązująca uchwała antysmogowa zawiera szereg ograniczeń w stosowaniu paliw i nakazuje (w określonym terminie) wymianę źródeł ciepła. Marszałek Jakub Chełstowski zaapelował do samorządów o wypełnienie ankiety, która znajduje się na stronie powietrze.slaskie.pl. Ankietę należy przesłać do 30 października 2020 roku.

Wszelkie informacje dostępne są pod numerami telefonu: 032 77 99 154 oraz 032 77 99 171.

Podsumowanie wyników ankiet zostanie przedstawione podczas debaty z udziałem ekspertów i przedstawicieli samorządów, która odbędzie się 6 listopada br., w Sali Sejmu Śląskiego. Debata przeprowadzona zostanie w formule hybrydowej (udział osobiście lub on-line ). Szczegóły związane z wydarzeniem będą dostępne na stronie powietrze.slaskie.pl.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Konferencja prasowa dot. ewaluacji wdrażania tzw. uchwały antysmogowej. fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja prasowa dot. ewaluacji wdrażania tzw. uchwały antysmogowej. fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja prasowa dot. ewaluacji wdrażania tzw. uchwały antysmogowej. fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja prasowa dot. ewaluacji wdrażania tzw. uchwały antysmogowej. fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja prasowa dot. ewaluacji wdrażania tzw. uchwały antysmogowej. fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja prasowa dot. ewaluacji wdrażania tzw. uchwały antysmogowej. fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja prasowa dot. ewaluacji wdrażania tzw. uchwały antysmogowej. fot. Tomasz Żak / UMWS

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała antysmogowa - ankieta

Filmy
tagi: