W trosce o dobro dziecka

 Otwarcie Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Bytomiu. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Otwarcie Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Bytomiu. fot. Andrzej Grygiel / UMWS
W Bytomiu otwarto zmodernizowany budynek Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej

W uroczystym otwarciu placówki uczestniczyli marszałek Jakub Chełstowski, prezydent Bytomia Mariusz Wołosz, dyrektor ROPS Anna Zasada-Chorab, radna Sejmiku Renata Caban, a także parlamentarzyści z regionu.

„To miejsce pokazuje jak zmienia się województwo śląskie dzięki wykorzystaniu środków unijnych. Te środki trafiają nie tylko na działania związane z infrastrukturą i budową dróg, ale także na przedsięwzięcia społeczne. Wartość tego projektu to 18,6 mln zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 15,8 mln zł, a z budżetu województwa ponad 2,7 mln zł. Cieszę się, że dzięki temu poprawi się jakość życia podopiecznych regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej w Bytomiu, bo podmiotem naszych działań na szczeblu samorządu zawsze jest człowiek. Wierzę, że dzieci będą czuły się tu bezpiecznie i komfortowo, że znajda tu swój tymczasowy dom” – tłumaczył marszałek Jakub Chełstowski.

Inwestycja została zrealizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu „Wsparcie pieczy zastępczej w województwie śląskim”. Jej wartość to 18,6 mln zł, z czego 2,7 mln zł to środki z budżetu województwa i 15,8 mln zł z Unii Europejskiej.

„Ta kadencja samorządu pokazuje, że Bytom się zmienia, a dobra współpraca samorządów miejskiego i regionalnego jest kluczem do tego, by móc robić dobre rzeczy. Efekty tej współpracy można znaleźć w każdej części miasta, a to miejsce jest tego przykładem. Niesienie pomocy drugiej osobie powinno być wpisane w życie i działalność publiczną” – podkreślał prezydent Bytomia, Mariusz Wołosz.

Zmodernizowana siedziba pozwoli na realizację wsparcia w komfortowych warunkach, spełniających zarówno wysokie standardy techniczne jak i gwarantujących najwyższą jakość świadczonych usług wsparcia pedagogicznego i terapeutycznego.

„W placówce przebywa 26 dzieci w interwencji, od 2-18 lat z całego regionu. W tym miejscu mają przede wszystkim czuć się bezpiecznie, ale najważniejszym wyzwaniem jest dla dobro dziecka i znalezienie im nowego domu. To był trudny projekt, mieliśmy naprawdę bardzo mało czasu, tym bardziej się cieszę, że udało się go skutecznie zrealizować” – mówiła dyrektor ROPS, Anna Zawada-Chorab.

Placówki te są przeznaczone dla dzieci o specjalnych potrzebach, które zostały skierowane do instytucjonalnej pieczy zastępczej, głównie ze względu na niewydolność opiekuńczo- wychowawczą rodzin.

Skrzydła budynków mają pełnić funkcję mieszkalną, bawialną i jadalną w każdej z placówek, a centralna część: terapeutyczną, administracyjną i gospodarczą. Wszystkie części budynku zostały wyposażone w windę. Budynek jest wolny od barier architektonicznych.

ROPS oprócz prowadzenia adaptacji i przystosowania placówki do potrzeb i niepełnosprawności dzieci przygotował również siedzibę Regionalnego Centrum Wsparcia Pieczy Zastępczej. Całość zadań które zrealizowano obejmowały prace adaptacyjne, inwestycyjne, zagospodarowanie terenu nieruchomości (mała architektura), zakup sprzętu i wyposażenia oraz wyposażenie części mieszkalnych i terapeutycznych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Otwarcie Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Bytomiu. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Otwarcie Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Bytomiu. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Otwarcie Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Bytomiu. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Otwarcie Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Bytomiu. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Otwarcie Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Bytomiu. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Otwarcie Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Bytomiu. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Otwarcie Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Bytomiu. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Otwarcie Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Bytomiu. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Otwarcie Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Bytomiu. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Otwarcie Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Bytomiu. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Otwarcie Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Bytomiu. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Otwarcie Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Bytomiu. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Otwarcie Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Bytomiu. fot. Andrzej Grygiel / UMWS