Większy komfort jazdy

 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS
W Lalikach oddano do użytku odcinek Drogi Wojewódzkiej 943 przebudowany ze środków własnych Województwa Śląskiego. Koszt inwestycji wyniósł 3,7 mln zł.

W wydarzeniu uczestniczyli: marszałek województwa Jakub Chełstowski, przewodniczący Sejmiku Jan Kawulok, radna Sejmiku Agnieszka Biegun, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Zbigniew Tabor oraz przedstawiciele wykonawcy – firmy Strabag.

- Oddany do użytku odcinek DW 943 ma ogromne znaczenie dla lokalnej społeczności. Droga została wykonana z wykorzystaniem najnowszych technologii. Bardzo ważny jest tutaj czas. Remont rozpoczął się w tym roku, wszystkie terminy zostały dotrzymane. Modernizacja i budowa dróg to priorytet dla obecnego zarządu województwa. Przypomnę, że na ten cel w latach 2018-2024 zostanie przeznaczonych aż 2,5 mld zł – komentuje marszałek województwa Jakub Chełstowski.

Zakres inwestycji obejmował: przebudowę drogi o długości 0,7 km po istniejącym śladzie do drogi, ujednolicenie szerokości jezdni i poboczy, całkowitą wymianę istniejącej konstrukcji nawierzchni wraz ze wzmocnieniem podłoża z dopuszczeniem nacisku osi 11,5 tony, remont nawierzchni o długości 0,63 km, wymianę warstwy wiążącej i ścieralnej wraz z odtworzeniem poboczy i oznakowania.

- Wszystkie przebudowywane i budowane drogi wojewódzkie w Śląskiem są dostosowane do maksymalnego nacisku osi 11,5 tony. Stosujemy przy tym najnowsze rozwiązania techniczne biorąc pod uwagę tzw. „koszt życia drogi”. To sprawia, że przewidywana trwałość dróg przebudowywanych i budowanych przez nas wynosi aż 50 lat. Oznacza to, że w tym czasie nie będzie konieczności ich gruntownej przebudowy. Dobrym tego przykładem jest oddawana obecnie do użytku droga DW 943. Nie mówimy o wyremontowanej drodze, tylko o nowej. Technologie i zakres prac przemawiają za tym, by mówić o całkowicie nowym obiekcie. Na długości ponad 0,7 km cała istniejącą konstrukcja DW 943 została rozebrana. Powstała nowa, według najnowszych dostępnych na świecie technologii – podsumowuje Zbigniew Tabor, szef Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS