Współpraca gwarantem rozwoju

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Ambasador Republiki Korei w Polsce Hoonmin Lim z wizytą w województwie śląskim

Z ambasadorem Republiki Korei spotkał się marszałek Jakub Chełstowski. Wizyta strony koreańskiej jest kontynuacją rozmów prowadzonych z poprzednią Ambasador Republiki Korei, Mirą Sun. W spotkaniu uczestniczył również Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Sporo miejsca w trakcie dyskusji zajęły kwestie związane z zacieśnieniem współpracy gospodarczej i koreańskimi inwestycjami w regionie, ale również z sytuacją geopolityczną w związku z rosyjską agresją na Ukrainę.

„Nasza współpraca ze stroną koreańską układa się coraz lepiej. Przed nami wiele wspólnych projektów, także w oparciu o inwestycje ulokowane w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Koreańskie firmy są innowacyjne i zaawansowane technologicznie, chcemy wymieniać się doświadczeniami i wspierać inwestorów z Korei, by mogli intensywnie rozwijać się na Śląsku i w Zagłębiu. To obopólna korzyść” – podkreślał marszałek Jakub Chełstowski.

Bezpośrednio po spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego nastąpił przejazd do fabryki SK hi-tech battery materials Poland w Dąbrowie Górniczej i zapoznanie się z działalnością i funkcjonowaniem firmy.

„Województwo śląskie to jeden z najważniejszych gospodarczo regionów w Polsce. Koreańskie firmy coraz częściej tu inwestują, dostrzegając potencjał regionu. Chcemy kontynuować dobrą współpracę z władzami województwa i cieszę się, że wzajemne relacje są na wysokim, merytorycznym poziomie, który przyczynia się do rozwoju wspólnych przedsięzwięć” – mówił Hoonmin Lim, ambasador Republiki Korei w Polsce.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS