Wyróżnienia dla zasłużonych

 fot. Tomasz Żak / BIWS fot. Tomasz Żak / BIWS
W Gmachu Sejmu Śląskiego wręczono odznaczenia honorowe „Zasłużony dla kolejnictwa” i „Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej”

Wyróżnienie „Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej” otrzymał ks. dr Andrzej Suchoń, a odznaczenie „Zasłużony dla Kolejnictwa” otrzymali: Ryszard Zalewski i Władysław Krasuski.

Odznaczenia w imieniu Ministra Infrastruktury wręczył wyróżnionym marszałek Jakub Chełstowski. W uroczystości wzięli też udział radni Sejmiku Województwa Śląskiego – Zbigniew Przedpełski, Julia Kloc-Kondracka i Jadwiga Baczyńska.

„Rozwój połączeń kolejowych i transportu to priorytet dla władz regionu. Dzięki inwestycjom w tym zakresie mieszkańcy mogą dotrzeć do pracy, do szkoły, mogą spędzić wolny czas w dowolnym miejscu w regionie. To jeden z kluczowych czynników w rozwoju społeczno-gospodarczym. Wydajemy najwięcej w skali kraju na rozwój kolejnictwa i transport, ale to ludzie, którzy pracują w tych branżach są najważniejsi, dlatego gratuluję wszystkim wyróżnionym i dziękuję za wieloletnią pracę” – mówił marszałek Jakub Chełstowski.


Odznaka honorowa „Zasłużony dla Kolejnictwa” – polskie odznaczenie resortowe ustanowione 22 listopada 2000 i nadawane przez ministra właściwego do spraw transportu, jako zaszczytne honorowe wyróżnienie przyznawane pracownikom kolejnictwa za szczególne osiągnięcia zawodowe oraz innym osobom za zasługi lub osiągnięcia w dziedzinie rozwoju kolejnictwa. Odznaka jest jednostopniowa i może być nadana tylko raz. Odznakę nosi się na prawej stronie piersi.

Odznaka honorowa „Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej” – polskie odznaczenie resortowe ustanowione 22 listopada 2000 roku przez Radę Ministrów jako zaszczytne honorowe wyróżnienie przeznaczone dla tych pracowników transportu, którzy szczególnie przyczynili się do osiągnięć i rozwoju tej dziedziny gospodarki narodowej.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / BIWS fot. Tomasz Żak / BIWS fot. Tomasz Żak / BIWS fot. Tomasz Żak / BIWS fot. Tomasz Żak / BIWS fot. Tomasz Żak / BIWS fot. Tomasz Żak / BIWS fot. Tomasz Żak / BIWS fot. Tomasz Żak / BIWS fot. Tomasz Żak / BIWS fot. Tomasz Żak / BIWS fot. Tomasz Żak / BIWS fot. Tomasz Żak / BIWS fot. Tomasz Żak / BIWS fot. Tomasz Żak / BIWS fot. Tomasz Żak / BIWS fot. Tomasz Żak / BIWS fot. Tomasz Żak / BIWS fot. Tomasz Żak / BIWS