Z unijnych środków z korzyścią dla mieszkańców

 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS
Gminna droga w Rudach Raciborskich – ulice Cysterska i Sobieskiego – przeszła gruntowną modernizację

Inwestycja kosztowała ponad 2 mln zł, a jej realizacja była w dużej mierze dzięki środkom unijnym. W Rudach oraz gminie Kuźnia Raciborska przeprowadzono także w oparciu o fundusze unijne remonty miejscowych przedszkoli. 

- Około 63 procent środków na budowę tej drogi otrzymaliśmy dzięki aplikacji o środki unijne oraz wręcz koncertowej w mojej ocenie współpracy z Urzędem Marszałkowskim. To odcinek mierzący 1,6 km, zbudowany właściwie od podstaw, z fundamentem i odwodnieniem, do tego bardzo dla nas ważny, bo ułatwi on dojazd do bazyliki, która jest jednym z pomników historii naszego regionu – mówi Paweł Macha, burmistrz Kuźni Raciborskiej.  

- Przebudowa tej drogi ma nie tylko ogromne znaczenie dla lokalnej społeczności. W praktyce tez przyczyni się do podniesienia atrakcyjności turystycznej gminy. Poprawi ona komfort dojazdu do Bazyliki Mniejszej, bardzo często odwiedzanej właśnie przez turystów. To kolejny przykład wzorowej współpracy z samorządu wojewódzkiego i lokalnego, gdzie kluczową rolę odgrywają środki unijne – przekonuje marszałek województwa, Jakub Chełstowski. 

W Rudach i samej gminie Kuźnia Raciborska wyremontowano także dwa przedszkola. Placówki przeszły termomodernizację, zamontowano nowe grzejniki, ocieplono dachy i zamontowano instalacje fotowoltaiczne. Koszt to ponad 2,5 mln zł.  

- To inwestycja w ekologię. Dająca konkretny wymiar w postaci oszczędności – podsumowuje marszałek Jakub Chełstowski. 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS