Konkurs na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego

Rozpoczęła się VI edycja konkursu "Najlepsza przestrzeń publiczna Województwa Śląskiego 2005"
Konkurs organizowany przez Zarząd Województwa Śląskiego oraz katowicki oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich promuje najlepsze rozwiązania architektoniczno-urbanistyczne zrealizowane w naszym regionie. Główną ideą konkursu jest podnoszenie atrakcyjności zagospodarowania wnętrz urbanistycznych, centrów miejskich, placów, ciągów widokowych i deptaków. W konkursie można zgłaszać również, służące celom publicznym, rozwiązania w zakresie zagospodarowania terenów zdegradowanych. Realizacja nowatorskich rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych wywiera pozytywny wpływ na ożywienie rozwoju lokalnego i regionalnego. Konkurs ma charakter otwarty. Wnioski dotyczące projektów zrealizowanych w województwie śląskim przed 31 grudnia 2004 roku mogą zgłaszać samorządy lokalne oraz sami autorzy w terminie do 27 maja br. Tradycyjnie, zgłoszone prace zostaną poddane ocenie przez jury konkursowe oraz gości odwiedzających stronę internetową Województwa Śląskiego. Praca, która uzyska najwyższą ocenę internautów zostanie wyróżniona specjalną nagrodą. Konkursowe jury przyzna Nagrodę Marszałka oraz Wyróżnienie. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 8 czerwca a uroczyste rozdanie nagród odbędzie się 17 czerwca w ramach "Śląskich Dni Architektury". Zwycięzca otrzyma nagrodę Marszałka w wysokości 15 tys zł, autor wyróżnionej pracy - 8 tys. zł. Laureat Nagrody Internautów otrzyma 2 tys. zł.
Załączniki

Linki do stron zewnętrznych
Strona konkursu