Zakończono konsultacje społeczne

Informacja o przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu podziału województwa śląskiego na obwody łowieckie

Uchwałą nr 3518/215/IV/2012 z dnia 11.12.2012r. Zarząd Województwa Śląskiego zdecydował o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu podziału województwa śląskiego na obwody łowieckie.

17 grudnia 2012r. na stronie internetowej Województwa Śląskiego umieszczono informację o sposobie przeprowadzenia konsultacji, a także projekt podziału województwa śląskiego na obwody łowieckie wraz z opisem granic.

Uwagi można było zgłaszać od 17 do 31 grudnia 2012r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres tereny.wiejskie@slaskie.pl oraz w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 

W ramach konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.