Konferencja Transport 2000

W dniach 21-22 listopada 2000 wiceprzewodniczący Zarządu Województwa Śląskiego Lucjan Kępka uczestniczył w odbywającej się w Ostrawie wystawie i konferencji "Transport 2000". Podczas spotkania omawiano kwestię transeuropejskiego połączenia Gdańsk-Ostrawa-Wiedeń
W trakcie konferencji Lucjan Kępka przedstawił problematykę komunikacji pomiędzy Wojewódzkim Śląskiem a Morawami. Priorytetowym tematem spotkania była budowa autostrady A1. Podczas rozmów z władzami kraju Ostrawskiego uzgodniono podjęcie wspólnych działań na rzecz przyspieszenia budowy autostrady A1 oraz złożenie wspólnego wniosku do ISPA dotyczącego finansowania wybranego odcinka A1. W czasie konferencji Lucjan Kępka spotkał się także z przedsiębiorcami z Północnej Nadrenii-Westfalii. W czasie rozmów zaproponowano zorganizowanie na początku przyszłego roku Polsko-Niemieckiego Forum Inwestycyjnego. Tematem spotkania mają być zagadnienia komunikacji publicznej, transportu pasażerskiego i towarowego, ochrony środowiska, utylizacji odpadów komunalnych i poprzemysłowych oraz gospodarki wodno-ściekowej.