Czas na nowy wizerunek

W Bibliotece Śląskiej w Katowicach odbyła się konferencja zatytułowana "Pozytywny wizerunek regionu źródłem sukcesu śląskich firm".
Wzięli w niej udział parlamentarzyści z regionu, prezydenci miast oraz przedstawiciele firm, w tym międzynarodowych korporacji z Województwa Śląskiego. W debacie uczestniczyli także goście z Niemiec i Wielkiej Brytanii. Otwierając debatę członek Zarządu Marian Jarosz podkreślił, że jednym z kluczowych elementów szeroko pojętego „sukcesu regionu” jest jego pozytywny obraz w otoczeniu. Budowa pozytywnego wizerunku powinna się skupiać na kształtowanie poczucia integracji mieszkańców z regionem oraz na tworzeniu pozytywnego obrazu na zewnątrz. „Nadal musimy zmagać się ze stereotypowym widzeniem Śląska, powielanym często przez media, podczas gdy jest to region nowoczesnych wyzwań i technologii. Nasze atuty to m.in. dobra dostępność transportowa, wykwalifikowana kadra oraz duży rynek zbytu. Jesteśmy w czołówce krajowej pod względem atrakcyjności inwestycyjnej” – mówił Marian Jarosz. Podczas dyskusji panelowej zwracano uwagę na fakt, że Śląsk jest najbardziej rozpoznawalnym regionem w Europie, a zarazem kształtowanie jego wizerunku jest utrudnione ze względu na znaczną różnorodność regionu oraz niespójność i brak elementów charakterystycznych dla województwa w obecnych granicach. Na słaby stopień identyfikacji regionalnej jego mieszkańców zwrócił uwagę dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Tadeusz Adamski, który także przedstawił cele promocji gospodarczej województwa. Należą do nich: przełamywanie stereotypowych wyobrażeń, budowa nowego wizerunku oraz integracja zbiorowości regionalnej wokół wspólnoty interesów. W opinii prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Piotra Wojaczka najlepszymi „ambasadorami” Śląska są inwestorzy zagraniczni, którzy dostrzegają nie tylko wykształcenie i solidność miejscowych pracowników, ale także walory krajoznawcze tej ziemi oraz ofertę kulturalną i wypoczynkową. W podobnym tonie wypowiadał się Tadeusz Świerczek, prezes Fiat-GM Power Train Polska, podkreślając znaczenie tradycji przemysłowych na Śląsku dla budowania wizerunku regionu. Wskazał także na potrzebę wspólnych działań samorządów w wytyczaniu terenów pod inwestycję. Zdaniem prezydenta Katowic Piotra Uszoka opóźnienia w promocji regionu mają swe źródło w głębokości procesów transformacji gospodarczej i jej skutków społecznych na Śląsku, które dopiero obecnie przezwyciężamy. Teraz przyszedł czas na budowę wizerunku regionu odpowiadającego rzeczywistości – nowoczesnego, wielokulturowego i przyjaznego inwestorom. Zapytani o pierwsze skojarzenia ze Śląskiem, uczestnicy panelu odpowiedzieli m.in.: „obiecujący”, „zmieniający się”, „godny zaufania”, „rzetelny”, „rozpędzona lokomotywa”. Doświadczenia w procesie budowy regionalnej marki przedstawił Peter Mearns, dyrektor ds. Marketingu Agencji Rozwoju England`s Northwest, a dr Veronika Grabe zaprezentowała wyniki współpracy miast Zagłębia Ruhry na rzecz wypromowania Essen na „Stolicę Kultury Europejskiej w 2010 r.” W części poświeconej kreatywności i innowacyjności regionu zaprezentowano tzw. „wyspy sukcesu”, do których należą m.in. osiągnięcia kulturalne i w dziedzinie medycyny. Organizatorami konferencji byli: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie oraz Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Tadeusz Adamski  "Jesteśmy w czołówce krajowej pod względem atrakcyjności inwestycyjnej" – mówił członek Zarządu Województwa Śląskiego Marian Jarosz