Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wzorcowo przejrzysty

NIK skontrolował 76 Biuletynów Informacji Publicznej w całym kraju
Najwyższa Izba Kontroli udostępniła wyniki zakończonej rok temu kontroli dotyczącej wywiązywania się wojewodów i jednostek samorządu terytorialnego z obowiązku udostępniania informacji publicznej. Sprawdzano faktyczny dostęp do aktualnej i rzetelnej informacji, m.in. dotyczącej władz publicznych, stanu środowiska, finansów publicznych i aktów prawnych, a także wdrożenie i funkcjonowanie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP). Kontrola, która trwała od maja 2005 do stycznia 2006 roku objęła 76 instytucji. Na liście znalazły się m.in. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 13 urzędów wojewódzkich i 13 marszałkowskich, 8 starostw powiatowych oraz 41 urzędów miejskich i gminnych. „Najszerszy zakres informacji publicznych zawierały strony BIP Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Strony BIP tych urzędów zawierały, z niewielkimi wyjątkami, praktycznie całość wymaganych informacji publicznych podanych z dużą szczegółowością” – czytamy w informacji o wynikach kontroli. W informacji NIK-u, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wymieniany jest jako jednostka, która w terminie zamieściła wszystkie oświadczenia majątkowe i informacje o działalności gospodarczej małżonków funkcjonariuszy samorządowych. Bardzo pozytywnie oceniono również udostępnianie danych z zakresu finansów publicznych: „W najszerszym zakresie dane o pracach nad budżetem, o przyjętym budżecie i o jego wykonaniu rozpowszechniały Urzędy Marszałkowskie Województw Mazowieckiego i Śląskiego”. Nad stroną biuletynu urzędu, poza Redaktorem BIP, pracuje 33 koordynatorów ze wszystkich wydziałów. Obecnie BIP Urzędu Marszałkowskiego zawiera ponad 21 tysięcy dokumentów i ponad 3 tysiące innych informacji. Urząd Marszałkowski udostępnił również narzędzie do tworzenia stron BIP wszystkim podległym jednostkom wojewódzkim.
Linki do stron zewnętrznych
Wyniki kontroli zamieszczono na stronie NIK
Biuletyn Informacji Publicznej Województwa Śląskiego