Marszałek Województwa, Wojewoda i Prezydent Katowic o upadłości Huty Baildon

List w sprawie Huty Baildon S.A.
22 sierpnia 2001 Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht, Wojewoda Śląski prof. Wilibald Winkler oraz Prezydent Katowic Piotr Uszok wystosowali list do Prezesa Sądu Rejonowego w Katowicach Michała Marca. Autorzy listu zwracają się z prośbą o przyspieszenie działań związanych z ustanowieniem Rady Wierzycieli Huty Baildon S.A.. Powołanie takiej rady złagodzi - ich zdaniem - skutki upadłości zakładu oraz pomoże pracownikom huty i ich rodzinom.
Katowice, 2001-08-22 Pan Michał Marzec Prezes Sądu Rejonowego w Katowicach 40-078 Katowice Pl. Wolności 10
Szanowny Panie Prezesie, ogłoszona w dniu 16.05.2001 r. przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział X Gospodarczy upadłość Huty Baildon S.A. rodzi olbrzymie negatywne skutki społeczne i gospodarcze w Katowicach i regionie. Powodowani głęboką troską o pracowników huty i ich rodziny, uznajemy za celowe, zwrócić się do Pana Prezesa z prośbą o pomoc w celu przyśpieszenia niezbędnych czynności procesowych związanych z ustanowieniem Rady Wierzycieli upadłej Huty Baildon S.A.. W naszym przekonaniu, instytucja Rady Wierzycieli pomoże złagodzić skutki upadłości huty w taki sposób, że będzie możliwe w przyszłości utrzymanie działalności zorganizowanych części zakładu. W zakończeniu oświadczamy, że szanujemy niezależność Sądu i niezawisłość sędziowską, i pismo niniejsze w żaden sposób przymiotów opisanych wyżej nie narusza. Z wyrazami szacunku Wojewoda Śląski (-) Wilibald Winkler Marszałek Województwa Śląskiego (-) Jan Olbrycht Prezydent Miasta Katowice (-) Piotr Uszok