Powstało Stowarzyszenie Polsko–Niemieckie Forum Południe

Polskie i niemieckie firmy zacieśniają współpracę
Założycielami stowarzyszenia są 33 przedsiębiorstwa polskie i niemieckie. Głównym celem forum jest organizacyjne i prawne wsparcie firm z kapitałem niemieckim działających w województwach Śląskim i Małopolskim, a także prowadzenie działalności charytatywnej, oświatowej i kulturalnej. Swoje cele stowarzyszenie będzie realizowało m.in. poprzez wspieranie działań gospodarczych, kulturalnych i naukowych, a także poprzez współpracę administracją rządową i samorządami, placówkami kulturalnymi i naukowymi oraz organizacjami gospodarczymi. W uroczystej inauguracji stowarzyszenia w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach uczestniczyli m.in. Marszałek Województwa Śląskiego Jan Olbrycht oraz Minister ds. Federacji i Europy w rządzie Północnej Nardenii-Westfalii Pani Hannelore Kraft.