Urząd Marszałkowski z gwarancją jakości

Certyfikat potwierdzający spełnianie wymogów normy ISO 9001:2008 został przyznany Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego.

Przyznanie certyfikatu stanowi potwierdzenie, że urząd właściwie realizuje zadania administracji publicznej o charakterze regionalnym i systematycznie poprawia jakość usług publicznych. Jednocześnie stanowi zobowiązanie do utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania jakością w przyszłości. 

Certyfikat z rąk prezesa Polskiej Izby Handlu Zagranicznego Certyfikacja, Artura Szwocha odebrał marszałek Adam Matusiewicz. Certyfikat przyznano na trzy lata.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Linki do stron zewnętrznych
Certyfikat ISO