Bezrobocie lekko w dół

Po raz pierwszy w tym roku odnotowano poprawę sytuacji

Według danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy na koniec marca w województwie śląskim zarejestrowanych było 204 983 bezrobotnych. W stosunku do poprzedniego miesiąca nastąpił spadek o 1271 osób. W lutym było zarejestrowanych 206 254 bezrobotnych, wówczas stopa bezrobocia wynosiła 11,1%. Dla porównania - na koniec marca ubiegłego roku bez pracy pozostawało 201 401 osób.

Według WUP spadek, który nastąpił w marcu, związany jest z uruchomieniem z początkiem roku aktywnych form wspierania osób bezrobotnych - staży, szkoleń czy dotacji. Powiatowe urzędy pracy otrzymały środki na aktywizację, dlatego też można zaobserwować rosnący odpływ dotychczasowo bezrobotnych osób.

W lutym prawie 19 tysięcy utraciło status osoby bezrobotnej z powodu podjęcia pracy bądź odbywania stażu. W stosunku do ubiegłego roku wzrosła także liczba ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców do powiatowych urzędów pracy.