Śląskie na Property Forum 2012

Województwo Śląskie aktywnie uczestniczy w II edycji konferencji dotyczącej rynku nieruchomości komercyjnych

Dwudniowe spotkanie odbywa się od wczoraj w Warszawie. Property Forum to największa impreza poświęcona sektorowi nieruchomości komercyjnych w Polsce. Na forum spotyka się kadra zarządzająca spółek deweloperskich oraz działających w segmencie nieruchomości komercyjnych, z zarządcami obiektów i najemcami powierzchni.

W debatach i dyskusjach uczestniczą właściciele oraz zarządcy spółek inwestujących na rynku centrów handlowych, biurowców, magazynów i hoteli, najemcy powierzchni handlowych, biurowych i magazynowych, szefowie największych agencji doradczych oraz przedstawiciele instytucjonalnego otoczenia branży.

Województwo Śląskie jako jedyny region w Polsce bierze udział w Forum. W ramach sesji „Tereny inwestycyjne - atrakcyjność inwestycyjna regionów" atuty województwa i jego wyjątkową ofertę inwestycyjną przedstawił dr Andrzej Szteliga, Pełnomocnik Marszałka ds. Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera. Zwrócił zwłaszcza uwagę na fakt, że Śląskie to nie tylko świetne tereny inwestycyjne i przyjazne otoczenie biznesu, ale także wyjątkowe kadry, osoby kreatywne i pracowite. Od lat pielęgnuje się tu wartości cenione przez inwestorów - uczciwe podejście do pracy, rzetelny biznes i profesjonalizm, które są naturalnymi cechami pracowników naszego województwa.

Przez cały czas trwania Forum Województwo Śląskie prezentuje swoją ofertę inwestycyjną w Sali Bruksela Hotelu Sheraton w Warszawie. Udział w Property Forum 2012 jest częścią ogólnopolskiej kampanii promującej atrakcyjność inwestycyjną „Śląskie. Sukces w genach".

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
           Sesja: Tereny inwestycyjne – atrakcyjność inwestycyjna regionów Sesja: Tereny inwestycyjne – atrakcyjność inwestycyjna regionów