Przyznano nagrody ludziom kultury

Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwały w sprawie przyznania nagród Marszałka Województwa Śląskiego za rok 2013.

Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego dla młodych twórców za rok 2013 przyznano następującym osobom:

 • Bartosz Kokosiński - za osiągnięcia w dziedzinie plastyki,
 • Patrycja Słomczyńska - za osiągnięcia w dziedzinie muzyki,
 • Szczepan Twardoch - za osiągnięcia w dziedzinie literatury.

Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków za rok 2013 przyznano następującym osobom:

 • Zbigniew Jakubina - w kategorii inwestor,
 • Adrian Poloczek - w kategorii wykonawca.

Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury za rok 2013 przyznano następującym osobom:

 • Jerzy Kuczera - za upowszechnianie sztuki aktorskiej,
 • Stanisław Janicki - za upowszechnianie sztuki filmowej,
 • Łucja Staniczek - za upowszechnianie edukacji regionalnej.

Nagrody artystyczne Marszałka Województwa Śląskiego za rok 2013 przyznano następującym osobom:

 • Arkadiusz Kubica - za osiągnięcia w dziedzinie muzyki,
 • Katarzyna Sobańska-Strzałkowska i Marceli Sławiński - za osiągnięcia w dziedzinie scenografii,
 • Laura Pawela - za osiągnięcia w zakresie sztuk wizualnych.

Nagrody w dziedzinie konserwacji zabytków zostaną wręczone podczas sesji konserwatorskiej „Zabytki przemysłu i techniki", organizowanej przez Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach. Uroczystość odbędzie się 28 listopada 2013 r. o godz. 10:00 w Kopalni „GUIDO" w Zabrzu.

Tegoroczna uroczystość wręczenia nagród w dziedzinie artystycznej, dla młodych twórców i za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury odbędzie się w 9 grudnia o godzinie 17:00 w Kinoteatrze „Rialto" w Katowicach.

Marszałek Województwa Śląskiego honoruje nagrodami artystów i działaczy w dziedzinie kultury regionu od 2000 roku. W tym roku wysokość nagrody to 4 tys. zł.

Wnioski o przyznanie nagród mogły składać: instytucje kultury, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe działające na rzecz kultury, uczelnie wyższe, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Załączniki