W przestrzeni nagród

W konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna nagrodzono otoczenie szybu Prezydent oraz Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie, a także Modernizację dawnej dyrekcji Huty Zabrze i Park Tradycji Górnictwa i Hutnictwa w Siemianowicach Śląskich

„Z roku na rok wybór najlepszych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych jest coraz trudniejszy, poprzeczka jest ustawiana coraz wyżej. Dzięki wysiłkowi architektów województwo jest piękniejsze, miejsca bardziej funkcjonalne. Tutaj chce się żyć"- podsumowała konkurs Aleksandra Gajewska, wicemarszałek Województwa Śląskiego.

Na tegoroczną - 14 edycję konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego wpłynęło 36 zgłoszeń z 27 gmin. Nagrody przyznano w kategoriach:

Przestrzeń publiczna

Nagroda Marszałka - nie przyznano

Wyróżnienia:

 • Będzińska Strefa Aktywności Rodzinnej - nowoczesny plac zabaw, siłownia pod gołym niebem, miasteczko ruchu drogowego, skatepark, boiska do piłki siatkowej, lodowisko
  Za pomysłowo i niewielkim kosztem pozyskane nowe tereny zieleni, rekreacji i różnych aktywności sportowych dla mieszkańców Będzina.
 • Park Etnograficzny Ziemi Żywieckiej w Ślemieniu
  Za skuteczną próbę ocalenia autentycznych wartości regionu Ziemi Żywieckiej

Zrewitalizowana przestrzeń publiczna

Nagroda Marszałka

 • Rewitalizacja przyrodniczo - krajobrazowa otoczenia wieży wyciągowej szybu Prezydent w Chorzowie
  Jako udany przykład rewitalizacji terenu poprzemysłowego w obszarze śródmieścia Chorzowa, na atrakcyjne miejsce rekreacyjne, z wykorzystaniem zabytkowej wieży wyciągowej, jako dominanty przy właściwym rozwiązaniu detali i zieleni.

Wyróżnienie:

 • SportPark - Park Sportowy w Cieszynie
  Jako efekt współpracy w ramach projektu transgranicznego „Ogród dwóch brzegów". Za właściwe wykorzystanie potencjału terenów leżących wzdłuż Olzy, z korzyścią dla mieszkańców zarówno polskiego, jak i czeskiego Cieszyna.  

Obiekt użyteczności publicznej

Nagroda Marszałka

 • Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie.
  Za świetnie zaprojektowany i zrealizowany kompleks nowoczesnych laboratoriów z salami wykładowymi oraz standardy przestrzenne, estetyczne i technologiczne na europejskim poziomie.

Wyróżnienia:

 • Zespół obiektów sportowych „Bażantowo Sport" w Katowicach
  Jako udany przykład dzielnicowego centrum sportu i rekreacji, połączonego z usługą hotelarską, charakteryzujący się trafioną architekturą, powściągliwym detalem, eleganckimi wnętrzami.
 • AQUADROM - pływacki kompleks sportowo - rekreacyjny w Rudzie Śląskiej
  Za kolejny w naszej aglomeracji kryty basen pływacki, z bogatym zespołem atrakcji wodnych. Poprawną architekturą z dobrze rozwiązaną funkcją.

Zrewitalizowany obiekt użyteczności publicznej

Przyznano dwie Nagrody Marszałka:

 • Projekt Modernizacji budynku po dyrekcji Huty Zabrze dla potrzeb administracji samorządowej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zabrzu
  Za bardzo interesujący przykład wykorzystania potencjału zabytkowego obiektu Donnersmarcków na potrzeby administracji samorządowej Miasta Zabrze, a także za przeprowadzenie realizacji obiektu od projektu po prace wykończeniowe profesjonalnie i z dużą starannością.
 • Park Tradycji Górnictwa i Hutnictwa w Siemianowicach Śląskich
  Za świetnie przeprowadzoną adaptację pokopalnianego budynku maszyny wyciągowej i wieży kopalni Michał, trafne decyzje projektowe od zbudowania programu, poprzez ułożenie funkcji, aż po detal architektoniczny oraz konsekwentne działanie Inwestora, Projektantów i Wykonawcy, które dało w efekcie nowy jakościowo obiekt będący w pełni tego znaczenia Siemianowickim Centrum Kultury

Wyróżnienie:

 • Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu
  Za konsekwentnie i z sukcesem przeprowadzoną rewitalizację z częściową rekonstrukcją zamku, która dała mieszkańcom Raciborza kultowe miejsce spotkań i najważniejszych wydarzeń kulturalnych, przywracając do nowego życia zabytek o piastowskich korzeniach

Ponadto Jury postanowiło (poza wymienionymi kategoriami) przyznać wyróżnienie specjalne dla realizacji:

 • „Dom opieki społecznej całodobowej dla osób starszych" w Bielsku - Białej
  Za osobiste zaangażowanie i działania prospołeczne inwestora, projektanta i zarządcy na rzecz stworzenia wyjątkowej przestrzeni publicznej przeciwdziałającej zjawisku wykluczenia społecznego osób starszych i dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

W plebiscycie publiczności trwającym od 1 do 31 sierpnia br., niezależnie od werdyktu Jury, nagrodę przyznali także internauci. Najwięcej głosów (2 930) i nagrodę internautów otrzymała realizacja „Rozbudowa Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu przy ul. Jedności 8 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach".

Konkurs „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego" ma na celu promocję rozwoju i zmian jakościowych przestrzeni publicznej oraz poprawę środowiska zamieszkania przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Wyróżnia najciekawsze realizacje urbanistyczne i architektoniczne kształtujące przestrzeń publiczną województwa.

Każdego roku nagradzane są najlepsze projekty zrealizowane na terenie województwa śląskiego w minionym roku kalendarzowym. Prace zgłaszane do konkursu oceniane są przez Jury - członków Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej. Tradycją konkursu stało się głosowanie internetowe na stronach województwa śląskiego. 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
                 W czasie uroczystości wręczono także nagrody w konkursach Architektura Roku 2012

Linki do stron zewnętrznych
Strona internetowa konkursu