Wojewódzkie Dożynki 2003

„Pragnę zapewnić Was, że wobec codziennych trudności oraz w obliczu tego wielkiego i trudnego wyzwania, jakim będzie nasze członkostwo w Unii Europejskiej, Zarząd Województwa Śląskiego nie pozostawi żadnego rolnika w naszym regionie bez pomocy.
Od Kłobucka i Krzepic przez Szczekociny i Żarnowiec, poprzez Racibórz, Gorzyce i Istebną aż po Rajczę, Koszarawę do Gilowic – w każdym zakątku województwa musimy i będziemy razem dbać o naszą ziemię i jej plony. Geograficzna odległość powiatu żywieckiego od Katowic nie ma w tym wypadku żadnego znaczenia. To właśnie dlatego, tegoroczne wojewódzkie dożynki świętujemy tu w Gilowicach. W stolicy naszego województwa znamy Wasze kłopoty. Pragniemy dzielić troski oraz przezwyciężać problemy wszystkich rolników w całym regionie. Współtworząc i realizując politykę rolną bierzemy pod uwagę specyfikę rolnictwa. Pamiętamy, że w tej branży nie ma kadencyjności a inwestycje w rolnictwie – takie jak budynki, maszyny, rozwój hodowli czy wykształcenie – podejmowane są z myślą o odległej przyszłości” – powiedział Michał Czarski, Marszałek Województwa Śląskiego podczas wczorajszego święta plonów w Gilowicach. W wojewódzkich dożynkach uczestniczyła podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa Zofia Krzyżanowska, wojewoda śląski Lechosław Jarzębski, wicemarszałek Jan Grela i członek zarządu Marian Jarosz a także radni Sejmiku Województwa Śląskiego, parlamentarzyści oraz samorządowcy. IV Wojewódzkie, VII Diecezjalne oraz V Powiatowe Dożynki w Gilowicach rozpoczęły się przemarszem odświętnego korowodu przez wieś, w której niemal każda zagroda była wczoraj udekorowana kolorowo przybranymi maszynami rolniczymi, zabawnymi słomianymi kukłami oraz tegorocznymi plonami. Barwny korowód dotarł na stadion obok szkoły, gdzie uroczystą Mszę Świętą Dożynkową koncelebrował, obchodzący 45 lecie kapłaństwa oraz 65 urodziny ordynariusz Diecezji Bielsko – Żywieckiej, ksiądz biskup Tadeusz Rakoczy a także ksiądz Paweł Anweiler, biskup Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego. Uroczystej części wieńcowej oraz przekazaniu tradycyjnych bochnów chleba gospodarzom powiatu i województwa towarzyszyły występy ludowych artystów oraz tradycyjne, beskidzkie obrzędy dożynkowe. Imprezie towarzyszyła wystawa sprzętu rolniczego oraz prezentacja oferty rolników i hodowców.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Gospodarze Dozynek: Od lewej: wicestarosta żywiecki Jacek Kulec, marszałek Michał Czarski, wojewoda Lechosław Jarzębski Imprezie towarzyszyła wystawa sprzętu rolniczego oraz prezentacja oferty rolników i hodowców. Tradycyjne bochny chleba dla gospodarzy dożynek Wicemarszałek Jan Grela i Wiceprzewodnicząca Sejmiku Małgorzata Ochęduszko-Ludwik przekazali dar ołtarza na ręce księdza biskupa Tadeusza Rakoczego