Trwają prace nad zmianą Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa

Odbyło się pierwsze posiedzenie nowo powołanego Komitetu Sterującego ds. zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego, któremu przewodniczy Gabriela Lenartowicz – członek Zarządu Województwa

„Naszym zadaniem jest stworzenie dokumentu o nowej jakości, zgodnego z aktualnymi przepisami prawa, zawierającego zapisy wynikające z nowych edycji strategicznych dokumentów krajowych i regionalnych, a także uwzględniającego dynamicznie zmieniające się uwarunkowania przestrzenne województwa” – powiedziała Gabriela Lenartowicz, otwierając spotkanie.

W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele Sejmiku Województwa Śląskiego oraz przedstawiciele środowisk naukowych. Konsultantem ds. zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego jest profesor Zbigniew Kamiński. W trakcie spotkania przedstawił on wyzwania, z jakimi należy się zmierzyć, przystępując do prac w obszarze planowania przestrzennego w regionie.

W kwietniu br. w ramach prac nad dokumentem planowane są spotkania w subregionach. Przedstawiciele gmin i powiatów województwa będą mogli zapoznać się ze stanem prac nad aktualizacją dokumentu.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego jest podstawą formułowania zasad służących realizacji polityki przestrzennej województwa i organizowania jego struktury przestrzennej, tworząc warunki przestrzenne do realizacji ustaleń strategii rozwoju województwa, jak również uwzględniając założenia polityki przestrzennej państwa.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Załączniki

Linki do stron zewnętrznych
Strona Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego