Bytom – rewitalizacja

Rewitalizacji przestrzeni miejskich i obszarów poprzemysłowych poświęcone było spotkanie w Bytomiu w ramach cyklu debat nad inicjatywą strategiczną „Kierunek Śląskie 3.0”

W spotkaniu w Teatrze Rozbark wzięli udział Wojciech Saługa, marszałek województwa, Damian Bartyla, prezydent Bytomia, Aneta Moczkowska, sekretarz województw, a także urbaniści, eksperci z dziedziny rewitalizacji, przedstawiciele wydziałów rozwoju miast i organizacji pozarządowych zajmujących się inicjatywami społecznymi.

„Decyzje podjęte często nawet kilkadziesiąt lat temu sprawiają, że pewne przestrzenie miejskie wymierają. Musimy mieć na nie pomysł, a przede wszystkim uzbroić się w cierpliwość, bo przywracanie tym przestrzeniom dawnego blasku potrwa długie lata. Dzisiaj ważne jest, byśmy wymieniali się pomysłami, dobrymi praktykami i dyskutowali, jak to zrobić. Ludzie mają naprawdę bardzo ciekawe przemyślenia i warto je najpierw przelać na papier, a później wdrożyć w życie” – powiedział marszałek Saługa, otwierając spotkanie.

Wybór Bytomia jako miejsca dyskusji o rewitalizacji nie był przypadkowy – właśnie to miasto jako jedyne w naszym województwie i jedno z trzech w Polsce zostało objęte specjalnym programem wsparcia obszarów strategicznej interwencji. To obszar o wysokim natężeniu problemów wynikających z przekształceń w górnictwie i przemyśle. Uczestnicy spotkania podkreślali, że rewitalizacja kojarzy się przede wszystkim z przywracaniem do życia zdegradowanych obszarów miejskich, a często zapomina się o aspekcie społecznym tego procesu. Nie uwzględniając społecznego kontekstu rewitalizacji, zdaniem uczestników debaty, nie osiągniemy trwałych i skutecznych zmian w naszych miastach.

Drugi cykl spotkań poświęcony jest tematom, które zostały zawarte w dokumencie Kierunek Śląskie 3.0. Podobnie jak debaty o subregionach, rozmowy z ekspertami tematycznymi odbywają się w pięciu miastach województwa i dotyczą wszystkich zagadnień „Kierunku Śląskie 3.0”: aktywności przedsiębiorczej i innowacji na rzecz nowej gospodarki (spotkanie 6.10.2016 r. Gliwice, Politechnika Śląska), kompetencji zawodowych, aktywności obywatelskiej i innowacji społecznych (spotkanie 11.10.2016 r. Zamek Cieszyn), rewitalizacji przestrzeni miejskich i obszarów poprzemysłowych (spotkanie 20.10.2016 r. Bytom – Teatr Rozbark) oraz kultury (spotkanie 26.10.2016 r. Zamek Piastowski w Raciborzu).

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Filmy