Opozycjoniści antykomunistyczni mają swoją Radę

Wojewódzka Rada Konsultacyjna do Spraw Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych zainaugurowała prace

Zadaniem rady, według ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej, jest przede wszystkim opiniowanie przekazywanych przez szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wniosków o przyznanie statusu i uprawnień działacza opozycji lub osoby represjonowanej.

Dzisiaj wicemarszałek Stanisław Dąbrowa wręczył nominacje.

W skład rady weszli:

1. Eugeniusz Karasiński

2. Zbigniew Klich

3. Zbigniew Kupisiewicz

4. prof. Grzegorz Opala

5. Przemysław Miśkiewicz

6. Alojzy Pietrzyk

7. Anna Rakocz

8. Andrzej Sikora

9. Andrzej Rozpłochowski

Przewodniczącym rady został Andrzej Rozpłochowski, zaś sekretarzem Anna Rakocz.

31 sierpnia 2015 roku weszła w życie ustawa o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Pozwala ona na uhonorowanie obywateli Polski, którzy w latach 1956-1989 angażowali się w działalność antykomunistyczną.

Zgodnie z ustawą samorządy terytorialne mogą udzielać pomocy osobom uprawnionym. Dotyczyć ona może udogodnień komunikacyjnych, świadczeń mieszkaniowych, kulturalnych, zdrowotnych oraz oświatowych. Marszałkowie województw odpowiedzialni są za powołanie oraz organizowanie pracy rad konsultacyjnych do spraw działaczy opozycji i osób represjonowanych.

Na początku tego roku instytucje kultury Samorządu Województwa wprowadziły zniżki na bilety dla byłych działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych. Kilka miesięcy później Koleje Śląskie wprowadziły dla nich podobną ofertę zniżkową.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.