Rozstrzygnięto konkurs projektów w dziedzinie kultury fizycznej i sportu

Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 500.000 zł na dofinansowanie działalności sportowej w ramach konkursu projektów z kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży na rok 2000
O dotacje mogły ubiegać się organizacje pozarządowe, w tym Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Sportu, Okręgowe Związki Sportowe i Kluby Sportowe. 317 stowarzyszeń kultury fizycznej z terenu Województwa Śląskiego zgłosiło 850 projektów o łącznej wartości ponad 9.800 tys. złotych. Zarząd Województwa przyznał dotacje dla 108 projektów, wybranych ze względu na zasięg i znaczenie dla regionu oraz efektywność promowania poszczególnych dyscyplin sportu wśród dzieci i młodzieży. Tegoroczny konkurs w dziedzinie kultury fizycznej i sportu był już drugim organizowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego. W 1999 roku dofinansowano 96 projektów.
Załączniki
Lista dofinansowanych projektów 


tagi: