Ekologia i nauka na pierwszym planie

 I Posiedzenia Konwentu Marszałków Województw RP. fot. Patryk Pyrlik I Posiedzenia Konwentu Marszałków Województw RP. fot. Patryk Pyrlik
Działania samorządów województw na rzecz poprawy jakości powietrza oraz rola nauki w rozwoju regionalnym były głównymi tematami odbywającego się w Istebnej I Posiedzenia Konwentu Marszałków Województw RP
Śląskie, jako region gospodarz był reprezentowany przez członków zarządu województwa – Krzysztofa Klimosza i Grzegorza Boskiego. W konwencie uczestniczyło ponadto liczne grono samorządowców z regionu, m.in. przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak, prezydent Katowic Marcin Krupa, czy burmistrz Wisły Tomasz Bujok.

- Konwent to wydarzenie dające możliwość, aby w tak licznym gronie samorządowców wymienić doświadczenia i wzajemnie od siebie się uczyć. Co więcej, podjęte wnioski przekują się w praktykę i będą realizowane we wszystkich województwach. Ale też chcemy w naszym przypadku, nieco „odczarować” rzeczywistość w kontekście ekologii. Dziś jesteśmy bowiem liderem w walce ze smogiem, mamy najlepsze statystyki w zakresie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne. To Śląskie jest obecnie pod tym względem wzorem do naśladowania – podkreślił Krzysztof Klimosz, członek zarządu województwa.

- Sporo mówimy o ekologii, ale pamiętajmy, że żadnych skutecznych działań z nią związanych nie byłoby bez nauki. Dlatego to też dobry moment, aby mówić o zwiększaniu nakładów na edukację. Tym bardziej, że mamy ogromny potencjał w postaci 19 uczelni wyższych, z czego aż 15 w Katowicach, a siedem z nich to duże uczelnie państwowe. Choć trzeba przyznać, że ten potencjał musieliśmy odkryć. I chyba z dobrym skutkiem, skoro Europę udało się „zarazić” Katowicami i dziś jesteśmy Europejskim Miastem Nauki. Mam nadzieję, że owocem tego będą studenci z innych krajów chcących kontynuować przygodę z edukacją akademicką właśnie u nas – dodał prezydent Katowic, Marcin Krupa.

- Katowice liczą 300 tysięcy mieszkańców. Miasto ma około 50 tysięcy studentów. To ogromna siła. Aż trudno bez niej wyobrazić sobie to miasto – zaznaczył prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej Uniwersytetu Śląskiego.

Podczas konwentu przyjęto dwa stanowiska. Pierwsze z nich sygnowało Województwo Śląskie i dotyczyło konieczności utworzenia Krajowej Strategii Rowerowej, która będzie spełniać założenia przyjętej przez Parlament Europejski rezolucji w sprawie „opracowania strategii Unii Europejskiej w zakresie transportu rowerowego”. Przygotowanie Krajowej Strategii Rowerowej będzie zintegrowanym planem działań na rzecz rozwoju ruchu rowerowego w całym kraju

Drugie stanowisko, którego autorem jest Województwo Lubelskie, dotyczy wprowadzenia rozwiązań legislacyjnych polegających na wydłużeniu terminu na dostarczenie przez kandydatów do klas I publicznej szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe oraz na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia i publicznej szkoły policealnej zaświadczenia lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w danym zawodzie.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 I Posiedzenia Konwentu Marszałków Województw RP. fot. Patryk Pyrlik I Posiedzenia Konwentu Marszałków Województw RP. fot. Patryk Pyrlik I Posiedzenia Konwentu Marszałków Województw RP. fot. Patryk Pyrlik I Posiedzenia Konwentu Marszałków Województw RP. fot. Patryk Pyrlik I Posiedzenia Konwentu Marszałków Województw RP. fot. Patryk Pyrlik I Posiedzenia Konwentu Marszałków Województw RP. fot. Patryk Pyrlik I Posiedzenia Konwentu Marszałków Województw RP. fot. Patryk Pyrlik I Posiedzenia Konwentu Marszałków Województw RP. fot. Patryk Pyrlik I Posiedzenia Konwentu Marszałków Województw RP. fot. Patryk Pyrlik I Posiedzenia Konwentu Marszałków Województw RP. fot. Patryk Pyrlik I Posiedzenia Konwentu Marszałków Województw RP. fot. Patryk Pyrlik I Posiedzenia Konwentu Marszałków Województw RP. fot. Patryk Pyrlik