Siła lokalnych inicjatyw

fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Prawie 750 tys. zł trafi do gmin z subregionu północnego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa sołecka”. Umowy z gminami podpisano w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Mykanowie

Umowy, w imieniu władz regionu, przekazała przedstawicielom gmin Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego. W spotkaniu uczestniczyła też Beata Kocik, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego.

„Wielką wartością tego konkursu jest fakt, że to mieszkańcy decydują, na co przeznaczyć pozyskane środki. W jednej gminie będzie to chodnik, w innej plac zabaw, a w kolejnej zakup instrumentów dla orkiestry, czy wyposażenie domu kultury. Te z pozoru niewielkie projekty mają wielkie znaczenie dla lokalnych społeczności, co wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju województwa” – podkreślała Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Dofinansowanie trafi do 20 gmin z powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego. W subregionie północnym zrealizowane zostaną m.in. budowa boiska do gry w piłkę w sołectwie Cisie, przebudowa parkingu w Janowie, wyposażenie czterech sołectw w gminie Konopiska w obiekty małej architektury, zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry OSP w Złochowicach i wiele innych.

Pozyskanie tych środków pozwoli sołectwom na wykonanie zadań, których inicjatorami i pomysłodawcami są często sami mieszkańcy.

Warto przypomnieć, że w ramach tegorocznej edycji Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wpłynęły 234 wnioski o udzielenie pomocy finansowej na łączną kwotę 5,2 mln zł. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej została udzielona 118 zadaniom na kwotę łączną prawie 3 mln zł. Wśród wniosków złożonych przez gminy dużym zainteresowaniem cieszą się zadania polegające na budowie i remoncie placów zabaw, chodników, infrastruktury parkingowej, tworzenia i modernizacji centrów rekreacji, doposażenia świetlic wiejskich i inwestycji związanych z rozwojem turystyki i sportu.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS