Siła w samorządzie

 Noworoczne Spotkanie Samorządowe. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Noworoczne Spotkanie Samorządowe. fot. Andrzej Grygiel / UMWS
W Siewierzu odbyło się Noworoczne Spotkanie Samorządowe

W wydarzeniu organizowanym przez burmistrza Siewierza Zdzisława Banasia uczestniczyli m.in. marszałek Jakub Chełstowski, przewodniczący GZM Kazimierz Karolczak, prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, wiceprzewodniczący Sejmiku Rafał Porc, radny Sejmiku Mirosław Mazur oraz parlamentarzyści Beata Małecka-Libera i Mateusz Bochenek.

W trakcie spotkania marszałek Jakub Chełstowski został wyróżniony nagrodą Magnum Meritum Pro Regionis Et Urbis Sevioris.

"Dziękuję za to wyróżnienie, a przede wszystkim za dobrą współpracę w ramach samorządu. Województwo śląskie to nie tylko duże miasta, od początku tej kadencji stawiamy na zrównoważony rozwój i te projekty, które zostały w ostatnim czasie zrealizowane w Siewierzu są dowodem na to, że współpraca zawsze buduje rozwój i poprawia jakość życia mieszkańców, na czym nam najbardziej zależy" - mówił marszałek Jakub Chełstowski.

Pozostałe wyróżnienia trafiły do Zespołu Śpiewaczego KGW Gołuchowice i Chóru Parafialnego „Barka”.

"Marszałek Jakub Chełstowski przyczynił się do realizacji przedsięwzięć istotnych dla naszej gminy. Nasza współpraca i możliwość wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej sprawiły, że możemy się rozwijać dla dobra naszych mieszkańców. Świadomość potrzeb i wyzwań jakie stoją przed samorządem lokalnym sprawia, że ta współpraca przynosi realne korzyści" - podkreślał burmistrz Zdzisław Banaś.

Zdzisław Banaś przedstawił najważniejsze zadania zrealizowane przez samorząd gminy w 2022 roku. Burmistrz podziękował przedsiębiorcom wspierającym organizacje społeczne z terenu gminy.

Nagroda Magnum Meritum Pro Regionis Et Urbis Sevioris jest przyznawana przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz i ma na celu promowanie postaw godnych naśladowania oraz osób wnoszących nowe wartości w rozwój miasta i gminy Siewierz, w szczególności w dziedzinie upowszechniania kultury oraz twórczości artystycznej.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Noworoczne Spotkanie Samorządowe. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Noworoczne Spotkanie Samorządowe. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Noworoczne Spotkanie Samorządowe. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Noworoczne Spotkanie Samorządowe. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Noworoczne Spotkanie Samorządowe. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Noworoczne Spotkanie Samorządowe. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Noworoczne Spotkanie Samorządowe. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Noworoczne Spotkanie Samorządowe. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Noworoczne Spotkanie Samorządowe. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Noworoczne Spotkanie Samorządowe. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Noworoczne Spotkanie Samorządowe. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Noworoczne Spotkanie Samorządowe. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Noworoczne Spotkanie Samorządowe. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Noworoczne Spotkanie Samorządowe. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Noworoczne Spotkanie Samorządowe. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Noworoczne Spotkanie Samorządowe. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Noworoczne Spotkanie Samorządowe. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Noworoczne Spotkanie Samorządowe. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Noworoczne Spotkanie Samorządowe. fot. Andrzej Grygiel / UMWS